Tag Archives: sanacija puta

Lokalni put – veza sa svetom

Lokalni put – veza sa svetom

Direkcija za urbanizam i izgradnju aktivna je na više gradskih i seoskih lokacija u Novom Pazaru, a danas su vršeni radovi na sanaciji, proširenju i podasipanju kamenim agregatom u zaseoku Badanj u Vranovini. Zamenik direktora te direkcije Igor Novovi? rekao je da je vršena rekonstrukcija putnog pravca u dužini od 800 metara, dok se prethodnih

Posut put u selu Kovačevo

Seoski put dužine 400 metara u selu Kova?evo posut je tokom vikenda, pa su meštani ovog podgolijskog sela , posle dosta vremena kona?no normalno mogli da pro?u kroz selo, do svojih šuma. Zahvaljuju?i predsatvnicima gradske samouprave i sredstvima Vlade Srbije njihov život bi?e mnogo lakši i jednostavniji. Kako kaže jedan od meštana Jovo ?irovi? posipanje

Intezivirani radovi u Gradskoj ulici

Radovi u Gradskoj ulici odvijaju se intezivnim tempom. Predstavnici lokalne vlasti, koji su obišli gradilište istakli su da ?e rekonstrukcija ovog puta biti završena naredne nedelja, a danas su asfaltiani trotoari. Gradska ulica, koje se poslednjih dana rekonstruiše uskoro ?e biti prohodnija za vozila, a pešaci su ve? dobili asfaltirane trotoare za bezbednije kretanje ovim

Sanacija seoskih puteva i blizini Golije

Sredstvima koje je obezbedila Vlada Republike Srbije Gradska uprava Novog Pazara radi na proširenju i izgradnji puteva koji povezuju sela u podnožju u Golije. Ideja je da se na ovaj na?i pomogne seoskom stanovništvu koji zivi u udaljenim i izlovanim selima. Radovi podrzumijevaju proširenje i posipanje teško prohodnih puteva i  obuhvataju dva i po kilometra

Nastavljena sanacija makadmskih puteva

Nastavljena je sanacija makadamskih puteva na sesokom podru?ju u Novom Pazaru. Prohodniji prilaz svojim ku?ama dobili su I meštani Miš?i?a, koji kažu da su im ti poslovi od velikog zna?aja. Meštani sela Miš?i?i dobili su saniran put u dužini od 800 metara. Narodni poslanik Nikola Jolovi? kaže da ne treba zanemariti ljude na seoskom podru?ju.

Počela rekonstrukcija nekoliko ulica u centru grada

Gradska ulica u Novom Pazaru, centralna saobra?ajnica od centra prema Bolnici, bi?e zatvorena za saobra?aj danas do 16 sati. Radnici AD Novi Pazar put po?eli su u tom delu grada planiranu rekonstrukciju kolovoza i trotoara nekoliko ulica. “Asfaltira?emo Gradsku, zatim Višegradsku i Veljka Vlahovi?a i ulicu Prvog maja”, re?eno je Sto plus radiju na gradilištu.

Završetak rekonstrukcije ulice Svetozara Markovića

Tokom videnda u Prijepolju je privedena kraju sanacija ulice Svetozara Markovi?a.Tim povodom predsenik opštine Prijepolje Emir Hašimbegovi? sa svojim saradnicima obišao je završetak radova i razgovarao sa njenim meštanima. Ulica Svetozara Markovi?a koja se nalazi u samom centru grada jedna je od retkih  koja nije rekonstruisana tokom priprema za MOSI koje su pre dve godine

Počela sanacija putnog pravca Novi Pazar-Golija

Predstavnici Gradske uprave po?eli su sa sredjivanjem i posipanjem magistralnih i seoskih puteva na deonici Novi Pazar- Golija. Prema re?ima ?lana Gradskog ve?a Tihomira Ratkovi?a ovaj putni pravac je izuzetno bitan za razvoj turisti?kih potencijala Golije, a retko ko se njime bavio u poslednjih dvadeset godina. Radovi na sanaciji i sredjivanju ovog pravca bi?e nastavljeni

Meštani naselja iznad Velikog groblja dobili put

Radnici Direkcije danas su radili na izgradnji puta u naselju iznad Velikog groblja. Za meštane su ovi radovi od velikog zna?aja, jer do sada nisu mogli da do?u do svojih ku?a. Meštani ovog naselja do sada su imali neprohodan put do svojih ku?a. Kako kažu teško su dolazili do svojih ku?a, pa su im ovi

Počela sanacija udarnih rupa

Tokom vikenda po?ela je I sanacija udarnih rupa na ulicama Novog Pazara. Prve udarne rupe  sanirane su kod autobuske stanice. Direktor novopazarske Direkcije za izgradnju Mujo Ša?irovi? I predstavnici AD “ Novi Pazar-put”, obišli su danas radnike, koji su sanirali udarne rupe u Ulici Nurije Pozderca. Na ovim poslovima angažove su dve ekipe radnka, te

Vrh