Tag Archives: saradnja

Saradnja općine Tutin sa azijskim gradovima

Saradnja općine Tutin sa azijskim gradovima

Predsjednik op?ine Tutin i zamjenik predsjednika SDA Sandžaka Šemsudin Ku?evi? predvodio je delegaciju op?ine Tutin u posjeti Kini. Pored Ku?evi?a u sastavu delegacije bila je i narodna poslanica SDA Sandžaka u Skupštini Srbije Sabina Dazdarevi?. Oni su prisustvovali 4. Generalnoj skupštini Foruma Azijskih Gradona?elnika održanoj u gradu Haiko u Kini. Forum Azijskih gradona?elnika predstavlja organizaciju koja

Dogovorena saradnja TRT-A I RTV Novi Pazar

Turska radio televizija spremna je da pomogne Regionalnog televiziji Novi Pazar u unapre?enju kvaliteta programa, edukacije zaposlenih, i u ostalim segmentima razvoja. Ovo su na marginama Internacionalnog medijskog samita u Kemeru, u Turskoj, dogovorili direktor departmana za spoljne poslove Trt-a Sulejman Erdal i Denis Mavri?, direktor Regionalne televizije Novi Pazar. Obeležavanju 50 godina Turske radio

Intenzivnija saradnja sa Ambasadom Grčke

Aktuelna politi?ko ekonomska situacija, privredni potencijali, i mogu?nosti investiranja u Novi Pazar, teme su današnjeg sastanka izme?u prvog sekretara Ambasade Gr?ke u Beogradu, Dimitriosa Retalisa, šefa Misije OEBS-a u Novom Pazaru, Marija Barfusa i šefa Kabineta gradona?elnika Novog Pazara, Fahrudina Meki?a. Ovaj sastanak u Gradskoj upravi u?esnici su okarakterisali kao najavu intenzivnije saradnje u budu?nosti.

Nastavljeni asfaliterski radovi

Mensur Bogu?anin, koji ispred svih mještana najviše založio za ove radove i saradnju sa gradskim institucijama,  kaže da su prije ure?enja i afaltiranja ovog kraka, sva doma?instva imala puno problema sa vodom i blatom koje je ostajalo na ulici posle svake ve?e kiše. Prije nego što su po?eli da planiraju asfaltiranje, meštani su morali da

”Jednake šanse za sve”

U okviru projekta  ”Jednake šanse za sve” održan je Okrugli sto ?iji primarni cilj je pokretanje dijaloga o trenutnom stanju socijalno ugroženih i marginalizovanih kategorija stanovništva u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta “ Jednaki u pružanju socijalnih usluga “ koji sprovode Gradjanske inicijative i Sandža?ki odbor za zaštitu

Vrh