Tag Archives: seda

Inovacije u poslovanju

Inovacije u poslovanju

U okviru projekta “Razvoj elektronskog poslovanja” koji finansira Evropska unija i Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA u Novom Pazaru je održana promocija i obuka o elektronskom poslovanju za mala i srednja preduze?a. Skupu je prisustvovalo više od 20 predstavnika malih i srednjih preduze?a iz Novog Pazara i okoline kojima su predstavljene osnove elektronskog poslovanja.

Perspektiva – uzgoj maline

Me?uopštinska unija poljoprivrednih udruženja, novopazarska Poljoprivredna stru?na služba i Odjeljenje za privredu Grada Novog Pazara, u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj Sandžaka SEDA, zapo?inju realizaciju pilot projekta uzgoja maline. ,,Na osnovu studije koju je uradila novopazarska Poljoprivredna stru?na služba videli smo da je ovo podru?je izuzetno povoljno za uzgoj maline, što smo danas imali

Produžen rok za učešće na konkursu SEDA-e

Regionalna razvojna agencija SEDA produžila je do 15. jula poziv za zapo?injanje biznisa i dodelu bespovratnih sredstva u oblasti omladinskog i ženskog preduzetništva u okviru Projekta podrske razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji, rekao je danas menadžer operacija Agencije Almir Ša?irovi?. On je pojasnio da ?e najbolji predlozi projekata biti podržani kroz obuku,

Milion evra za sport, nevladine i humanitarne organizacije

Budžetom Novog Pazara za 2015. godinu predvi?eno je 123,3 miliona dinara za nevladine, sportske, humanitarne i politi?ke organizacije, oko osam miliona manje nego u prošloj godini, saznaje radio Sto plus.Najviše novca, 70 miliona dinara, namenjeno je finansiranju sportskih organizacija i klubova, školskog i rekreativnog sporta. Izdvajanja za sport u 2015. godini bi?e manja nego u

SEDA predstavila projekat za privrednike

Projekat “Podrška razvoju malih i srednjih preduze?a u Srbiji”, koji obezbe?uje produktivnost privatnog sektora i privrednicima omogu?ava unapre?enje svojih tehnika i veština, predstavljen je danas u Novom Pazaru. Promociju ovog projekta organizovala je Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Odeljenjem

Predstavljena analiza konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu Grada Novog Pazara, u sardnji sa USAID-om i organizacijom SEDA, održalo je danas radionicu na kojoj su predstavljeni rezultati analize konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u cilju privla?enja direktnih stranih investicija. Prezenter na današnjoj radionici Ivana Duli? Markovi? kazala je da je kompanija koju ona predstavlja dobila zadatak da u 14 gradova i opština

Predstavljena analiza konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu Grada Novog Pazara, u sardnji sa USAID-om i organizacijom SEDA, održalo je danas radionicu na kojoj su predstavljeni rezultati analize konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u cilju privla?enja direktnih stranih investicija. Prezenter na današnjoj radionici Ivana Duli? Markovi? kazala je da je kompanija koju ona predstavlja dobila zadatak da u 14 gradova i opština

Vrh