Tag Archives: skola

Živković: Tolerancija se ne postiže promenom imena škole

Živković: Tolerancija se ne postiže promenom imena škole

Promena naziva Osnovne škole “Rastko Nemanji? Sava” u selu Dojevi?e kod Novog Pazara u OŠ “Kalifa bin Zaid Al Nahjan” nema nikakve veze sa promovisanjem tolerancije ve? je još jedan dokaz da je neophodno uvesti izmene Zakona o Vladi, ocenio je danas predsednik Nove stranke Zoran Živkovi?.   ?n ?? u skupštinskom holu naveo da

Nove knjige za školu “Đura Jakšić”

Narodna biblioteka “Dositej Obradovi?”, uz podršku predstavnika Gradske uprave zaduženih za obrazovanje, donirala je pet stotina naslova razli?itih knjiga i školske lektire osnovnoj školi “?ura Jakši?” u Trnavi.  Poklon je obradovao nastavnike i rukovodstvo škole. Oni isti?u da je nekadašnji bibliote?ki fond bio prili?no siromašan a da ?e knjige olakšati obrazovanje u?enicima i uljepšati njihove

Nastavnici se nadaju uvodjenju informatike kao obaveznog predmeta

Predsednica Sekcije nastavnika informatike Srbije Bojana Satari? izjavila je da nastavni kadar nije prepreka za uvodjenje informatike kao obaveznog predmeta u školama i da se u sekciji iskreno n?d?ju d? ?e se st?tus tog predmeta promeniti do po?etk? slede?e školske godine. “Istr?živ?nje Ministarstva prosvete, sprovedeno u m?ju, pok?z?lo je d? od 1.017 škol? iz reprezent?tivnog

Roditelji renovirali učionicu

Grupa roditelja budu?ih prvaka i u?enika drugog razreda Osnovne škole “Rifat Burdževi? Tršo” samoinicijativno je organizovala akciju prikupljanja novca kako bi renovirali i opremili u?ionicu u kojoj ?e njihova deca od 1. septembra poha?ati nastavu. Roditelj budu?e u?enice prvog razreda Anel Grbovi? rekao je radiju Sto plus da je planirano da se u?ionica okre?i i

Osmaci da li ste sremni? Mala matura naredne nedelje!

Osmaci u Srbiji naredne nedjelje polaga?e u okviru male mature testove iz srpskog i matematike ali i kombinovani test. U osnovnoj školi “Bratstvo” u predhodnom periodu sa osmacima su radili u oblastima u kojima su pokazali najslabije znanje na probnom testu. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika osmaci ?e rješavati u srijedu, 15. juna od

Snovi detinjstva

OŠ „Desanka Maksimovi?“ sino? je održano književno ve?e na kojem je u?enica Belkisa Redžovi? predstavila svoju zbirku pesama „Snovi mog detinjstva“. Me?u u?esnicima su bili i drugi u?enici ove škole koji objavljuju svoje radove na raznim takmi?enjima i konkursima.   Talenat za lepu re?, za pisanje poezije u?iteljice prepoznaju još u školskim klupama. Koliko takvih

Šta ću biti kada porastem?

“Šta ?u biti kada porastem?”, naziv je tribine koju za osmake organizuje rukovodstvo osnovne škole “Bratstvo”. Ideja je da se ?aci koji završavaju osnovno obrazovanje upute i dobro informišu o zanimanjima, i srednjim školama, te da im se ukaže i na to da je srednja škola ta koja im kasnije odre?uje i životno zanimanje. Po?etak

Osnovna škola dobila video nadzor

Osnovna škola ?ura Jakši? u Trnavi dobila je video nadzor, a nov?ana sredstva obezbedio je Grad Novi Pazar. Prema re?ima ?lana kabineta gradona?elnika Rifata Redžovi?a, gradska uprava je na strani obrazovanja i grad Novi Pazar je svestan ?injenice da ovakvim ulaganjem ne može nikada biti na gubitaku. Redžovi? je dodao da ?e grad nastaviti da

Akcija knjige za najbolje đake nastavljena

Akcija knjige za najbolje ?ake, nastavljena je današnjom podelom najboljim u?enicima osnovnih škola Avdo Me?edovi?, Dojevi?e i Lukare. Predstavnici gradske biblioteke, zajedno sa predstavnicima grada su obišli ?ake tih škola.   Osnovnu školu u naselju Dohovi?e posetio je gradona?elnik Novog Pazara dr Meho Mahmutovi?, podelio knjige najboljim ?acima i ?estitao na postignutom uspehu. U osnovnim

Vrh