Tag Archives: skole

Novi Pazar: Prosvetari ne štrajkuju

Novi Pazar: Prosvetari ne štrajkuju

Od 54 osnovne i srednje škole na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina u samo tri su danas bili skra?eni ?asovi zbog nezadovoljstva prosvetnih radnika najavljenim smanjenjem plata, saznaje radio Sto plus. ?asovi su na 30 minuta skra?eni u novopazarskoj Gimnaziji i srednjoj Medicinskoj školi, kao i osnovnoj školi “Meša Selimovi?” u Ribari?ima. Prosvetari u

Preko 8.000 dece pohađa nastavu na bosanskom

Nastavu na bosanskom jeziku u ovoj školskoj godini poha?a 7.029 u?enika u 30 obrazovnih ustanova u Sandžaku, saopštilo je danas Bošnja?ko nacionalno ve?e (BNV) u tehni?kom mandatu. Predškolski pripremni program na bosanskom jeziku poha?a 1.399 dece u 104 vaspitne grupe u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, dodaje se u saopštenju. U procesu izvo?enja nastave angažovano

Više učenika na bosanskom

Od ove školske godine nastavu na bosanskom jeziku u šest sandža?kih opština poha?a više od sedam hiljada u?enika, saopštilo je danas Bošnja?ko nacionalno ve?e u tehni?kom mandatu. Prema navodima Ve?a, broj zaintersovanih za ovakav vid nastave je uve?an u odnosu na prošlu godinu, pa je trenutno poha?a 7.029 u?enika, svrstanih u 333 odeljenja. Kako se

Grejna sezona u sjeničkim školama počela ranije

Grejna sezona u ?etiri sjeni?ke škole i predškolskoj ustanovi “Masla?ak” startovala je znatno pre zvani?nog po?etka – 15. oktobra. U Osnovnoj školi “Svetozar Markovi?” radijatori su zagrejani 25 dana ranije, rekla je radiju Sto plus direktorka škole Mejra Daci?. “Zbog niskih temperatura u Sjenici, grejna sezona u školi po?ela je ranije, a koristimo zalihe uglja

Zapošljavanje bez konkursa u novopazarskim školama

Tridesetak novozaposlenih radnika dobilo je posao u osnovnim školama “?amil Sijari?” i “Meša Selimovi?” u Novom Pazaru, iako javni konkurs za prijem još uvek nije ni objavljen. Više prosvetnih radnika je Sto plus radiju potvrdilo da su novozaposleni posao dobili bez javnog konkursa. Direktori su u telefonskom razgovoru rekli samo da “sve odluke vezane za

Radionica o štetnosti divljih deponija

Realizacija projekta “Bez divljih deponija” u Sjenici po?ela je održavanjem ekološke radionice u okviru koje su u?enicima sjeni?kih škola predstavljeni glavni problemi postojanja divljih deponija. Predava? na radinoci Maida Koli? rekla je radiju Sto plus da su u?enici prepoznali probleme sa kojima se društvo susre?e kada na neadekvatan na?in odlaže sme?e. “Deca su zainteresovana da

“Ivica i Marica” otvaraju novu pozorišnu sezonu

Glumci Regionalnog pozorišta u ?etvrtak 02. oktobra, premijerno izvode dje?iju predstavu Ivica i Marica i njom otvaraju novu pozorišnu sezonu. Predstava je ura?ena po tekstu ?uvene bajke bra?e Grim a gluma?ka ekipa pobrinula se i za režiju, glumu, muziku, scenografiju i kostime. Kako kaže direktorka Regionalnog pozorišta, An?ela Mari?, glumci su vrijedno radili i punom

Vrh