Tag Archives: sluh beba

Porodilišta u NP, TT i SJ dobila aparate za proveru sluha beba

Porodilišta u NP, TT i SJ dobila aparate za proveru sluha beba

Blic fondacija donirala je danas porodilištima Opšte bolnice u Novom Pazaru i domovima zdravlja u Sjenici i Tutinu aparate za rano otkrivanje ošte?enja sluha kod novoro?en?adi, pomo?u kojeg ?e svakoj bebi ro?enoj u ovim zdravstvenim ustanovama biti proveren sluh odmah po ro?enju. Glavni i odgovorni urednik “Blica” Marko Stjepanovi? rekao je da se njihova fondacija,

Obezbedimo porodilištu aparat za skrining sluha beba

Iako je sa preko 2.000 poro?aja godišnje ubedljivo najve?e porodilište van univerzitetskih centara u Srbiji i u rangu sa Kragujevcem, porodilište novopazarske Opšte bolnice nema, relativno jeftin, aparat za rano otkrivanje ošte?ena sluha kod novoro?en?adi. Na?elnica neonatologije Suada Mali?evi? kaže da zdravstvenu zaštitu u novopazarskoj bolnici ostvaruje preko 250.000 stanovnika, a u ovdašnjem porodilištu se

Vrh