Tag Archives: smece

Smeće u reci

Smeće u reci

Dok Uprava grada Novog Pazara ulaže napore da uredi re?no korito i na taj na?in umanji posledice mogu?ih poplava, nesavesni gra?ani nastavlja sa lošom praksom bacanja sme?a u re?na korita. U naselju Jalija zabeležili smo poražavaju?i primer nemara i krajnje lošeg odnosa prema životnoj sredini.   Ovakav prizor najblaže re?eno ljudskog nemara, zabeležili smo u

Gradski park – pluća Novog Pazara

Neosvetljen,nebezbedan za sugra?ane koji su njime prolazili,?esto pun pasa lutalica i sme?a,bio je gradski park godinama unazad. Bio je sve osim parka. Ova slika pre godinu dana,na inicijativu lokalne samouprave,stru?nih arhitekata I JKP “?isto?a” danas izgleda potpuno druga?ije.   “Projekat ure?enja gradskog parka nije uopšte bilo lako realizovati a nije bio ni jeftin ali smo

Saopštenje SDP Tutin: Najveća katastrofa u poslednjoj deceniji

I posle 3 meseca štrajka radnika Komunalnog preduze?a, i svakodnevnih lažnih najava opštinskih zvani?nika i predsednika opštine Šemsudina Ku?evi?a da ?e se situacija sa komunalnim preduze?em Gradac rešiti, gradjani Tutina su suo?eni sa jednom od najve?ih katastrofa u poslednjoj deceniji. Gradske ulice su u potpunosti zatrpane sme?em, neverovatan smrad se širi na sve strane, grad

Počinje redovan režim odvoženja smeća

JKP ’’Gradska ?isto?a’’ u vreme novogodišnjih praznika radilo je, ali smanjenim kapacitetom. Sa prvim radnim danom u ovoj godini na snazi je i redovan režim rada, pa ?e, kako najavljuju iz tog preduze?a, ubrzo biti obavljeni i nedovršeni poslovi u oblasti ?isto?e grada. Neradne dane dežurne ekipe u JKP ’’Gradska ?isto?a’’ proveli su radno. Zbog

Novi Pazar će u narednim danima biti zatrpan smećem

Novopazarska ?isto?a smanjila je broj vozila za iznošenje sme?a, pa ?e tokom sljede?e dvije nedelje rje?e obilaziti doma?instva, saznaje radio Sto plus. Direktor jednog od sektora u ovom javnom komunalnom preduze?u Emin Omerovi? rekao je da, osim problema sa teško prohodnim putem do deponije Golo brdo, dodatne probleme stvaraju niske dnevne temperature zbog kojih je

Nesavesni gradjani bacaju smeće na gradilište

Na mestu uredjenja zelene površine, iza kulturnog centra, preti da se napravi prava divlja deponija zbog nesavesnih gradjana koji svoje sme?e bacaju na mestu gde su nekada bili konjtejneri a sada je gradilište na kome je planirano uredjenje zelene površine i izgradnje platoa. Da li zbog ne ažurnosti izvo?a?a, ili ne brige, prvi konjtejneri, za

Vrh