Tag Archives: smestaj za azilante

Centri za smeštaj azilanata ponovo puni

Centri za smeštaj azilanata ponovo puni

Centri za smeštaj azilanata u Sjenici i Tutinu popunili su sve smeštajne kapacitete u poslednjih mesec dana zbog zatvaranja granica prema zemljama zapadne Evrope, saznaje radio Sto plus. Tokom letnjih meseci objekti u Sjenici i Tutinu su bili prazni, a retki tražioci azila koje su organi upu?ivali u ove centre, su se zadržavali tek po

Vrh