Tag Archives: smrtna kazna

Njemačka Turskoj: Smrtne kazne znače kraj pregovora sa EU 

Njemačka Turskoj: Smrtne kazne znače kraj pregovora sa EU 

Ukoliko bi Turska ponovo uspostavila sistem smrtnih kazni to bi zna?io kraj njenih pregovora sa Evropskom unijom, navode iz Njema?ke, javlja AFP. “Njea?ka i zemlje EU imaju jasan stav. Mi smo protiv smrtne kazne. Zemlja u kojoj postoji smrtna kazna ne može da bude ?lanica EU. Ukoliko Turska vrati smrtnu kaznu, to ?e zna?iti kraj

BDZ – Za Karadžićev genocid ne postoji adekvatna kazna na ovom svijetu –

Zlo?in genocida ni na koji na?in ne može biti adekvatno kažnjen na ovome svijetu. Omjer zlodjela dokazane namjere i ?injenja u cilju etni?kog ?iš?enja jednog naroda uz kršenje prava i obi?aja ratovanja sa nezamislivim posljedicama po ljudsku civilizaciju ne može imati odgovaraju?u restriktivnu mjeru kojom bi se zadovoljila pravda i ublažila bol žrtava. Me?utim, veoma

Vrh