Tag Archives: sportski centar

Sportski centar: Hronika propadanja

Sportski centar: Hronika propadanja

Iako je 2011. godinu završio u plusu od skoro milion dinara, Sportski centar Novi Pazar je u naredne ?etiri godine akumulirao gubitke od ?ak 51 milion dinara i nalazi se pred likvidacijom. Naime, te 2011. godine na ?elu ove sporstke ustanove sa 17 zaposlenih nalazio se Idriz Nuhovi?, a prema finansijskom izveštaju u koji je

Rašljanin: Pred kamerama kazati ko je kriv za propast Sportskog centra –

Na Skupštini Grada 10.02.2016. godine vršilac dužnosti direktora Sportskog Centra Zenib Biberovi? predložio je da se Sportski Centar likvidira, o ?emu smo ranije i pisali. Me?utim, ono što je zaintrigiralo javnost jeste ?injenica da je on tada istakao da je Sportski Centar po?eo sa gubicima još 2000. godine. Direktor te ustanove od 2000-2005 godine bio

Ugašen Sportski centar, utvrđen maksimalan broj činovnika

Skupština Novog Pazara usvojila je danas odluke o pokretanju postupka likvidacije Sportskog centra i maksimalnom broju zaposlenih na neodre?eno vreme u sistemu lokalne samouprave ovog grada. Vršilac dužnosti direktora Sportskog centra Zenib Biberovi? rekao je da su na taj potez bili primorani “zbog ogromnih gubitaka koji su dostigli 43 miliona dinara i nemogu?nosti rentabilnog poslovanja”.

Postavljene nove klupe na studentskom trgu

Studentski trg ponovo ima klupe i to zahvaljuju?i donaciji Sportsko sajamske ustanove „Pendik“, Sprotskog centra i Nacionalne službe za zapošljavanje. Kako isti?e direktor ustanove „Pendik“ Enes Pljaki? namera je bila da se ?acima i studentima omogu?i da slobodno prolaze ovim trgom bez straha da ?e ih udariti neko vozilo. Koliko je studentski trg bitan za

Vrh