Tag Archives: srednjoskolci

Okupili se prvi tutinski srednjoškolci

Okupili se prvi tutinski srednjoškolci

Pripadnici prvih generacija tutinskih srednjoškolaca obeležili su danas zna?ajan jubilej, 55 godina srednjeg obrazovanja u ovoj opštini. Simboli?an školski ?as i prozivka bivših u?enika održana je u osnovnoj školi “Vuk Karadži?”, koja je pre pola veka bila srednja Ekonomska škola u Tutinu. Organizator ovog okupljanja i tadašnji profesor u Ekonomskoj školi, Vukoica Stojanovi?, izjavio je

Od sutra popunjavanje liste želja

Predaja liste želja  za one koji tek treba da upišu srednje škole, sledi narednih dana. Naj?eš?e greške predhodnih godina dešavale su se upravo prilikom popunjavanja. U osnovnoj školi „Meša Selimovi?“, roditeljima i u?enicima savetovali su da pažljivo popunjavaju formular za listu želja, jer jedno pogrešno slovo ili broj vode do  neželjene škole. Predagog, Slavica Karanovi?

Srednjoškolci iz Novog Pazara pomažu izbjeglicama

Izbjeglicama koji prolaze kroz našu zemlju humanitarnu pomo? ?e uputiti i srednjoškolci iz Novog Pazara. Oni su u akciji koju je pokrenula Unija parlamenata srednjih škola prikupili znatne koli?ine zimske odje?e i obu?e. Prikupljena roba skladišti se u svim srednjim školama u Novom Pazaru. Akcija je pokrenuta 10. septembra, a tokm nje prikupljena je znatna

Amabasador Turske u Beogradu priredio prijem za srednjoškolce iz Novog Pazara

Povodom Dana sje?anja na Ataturka i Dana omladine i sporta ambasador Turske u Beogradu Mehmet Kemal Bozay priredio je prijem za u?enike srednjih škola iz Novog Pazara. ?lanovi u?eni?kih parlamenata iz svih novopazarskih srednjih škola i budu?i brucoši s ciljem upoznavanja sa idejama Evropske unije danas borave u Beogradu, u okviru programa OSCE-a. Posjeta turskoj

Raspisan konkurs za takmičenje u besjedništvu

Novopazarski Kulturni centar raspisao je  konkurs za takmi?enje u besjedništvu koje ?e okupiti veliki broj mladih i talentovanih srednjoškolaca i studenata. Takmi?ari ?e se predstaviti sa dvije besjede od kojih ?e jedna biti na zadatu temu, a druga po slobodnom izboru u?esnika. Besjedni?ari pored toga što ?e pokazati svoje retori?ke sposobnosti pokaza?e se i kao

Nagrade najboljima

Komisija za mlade talente u opštini Prijepolje raspisala je konkurse za dodelu jednokratnih nov?anih nagrada srednjoškolcima i studentima, ?iji roditelji imaju prebivalište na podru?ku ove opštine. Konkurs je raspisan 10. oktobra teku?e godine, a rok za prijavu je 15 dana od dana raspisisvanja. Na konkursu za dodelu nov?anih nagrada srednjoškolcima mogu u?estvovati u?enici svih razreda

Vrh