Tag Archives: usaid

Novi Pazar / Za novembar najavljena obuka za zaštitu LGBT populacije 

Novi Pazar / Za novembar najavljena obuka za zaštitu LGBT populacije 

NOVI PAZAR – Labris i partnerske organizacije, uz finansijsku podršku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID) najavljuju po?etak projekta pod nazivom “Udruženi protiv diskriminacije”. U narednih godinu dana, radi?e na ja?anju kapaciteta i podršci lokalnim institucijama kako bi im pomogle da identifikuju i adekvatno reaguju na bilo koji oblik diskriminacije nad LGBT osobama u Srbiji. U

Tutin planira unapredjenje drvoprerade

Direktor USAID projekta održivog lokalnog razvoja Hauard Okmen predao je danas predsedniku opštine Tutin Šemsudinu Ku?evi?u nacrt Akcionog plana za unapredjenje sektora drvoprerade. Okmen je tokom posete Tutinu predložio Ku?evi?u da u ime 35 slabo razvijenih opština u Srbiji preda ovaj plan Vladi Republike Srbije. Plan se odnosi na detaljan razvoj i unapredjenje dela privrede koji se bavi preradom

Ekološkom proizvodnjom do zahtevnih tržišta

Ameri?ka agencija za me?unarodnu saradnju (USAID) donirala je udruženju proizvo?a?a ode?e od džinsa “Pro-denim” iz Novog Pazara modernu opremu za ozonsku obradu džinsa koja ne zaga?uje životnu sredinu. Mašine vredne preko 280.000 dolara uru?io je ambasador Sjedinjenih Ameri?kih Država (SAD) Majkl Kirbi koji je rekao da je USAID prepoznao potrebe proizvo?a?a džinsa ovog kraja i

Predstavljena analiza konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu Grada Novog Pazara, u sardnji sa USAID-om i organizacijom SEDA, održalo je danas radionicu na kojoj su predstavljeni rezultati analize konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u cilju privla?enja direktnih stranih investicija. Prezenter na današnjoj radionici Ivana Duli? Markovi? kazala je da je kompanija koju ona predstavlja dobila zadatak da u 14 gradova i opština

Vrh