Tag Archives: voda

Tutinci objavljuju fotografije na Facebooku i pitaju se: Čija voda je tamnija?

Tutinci objavljuju fotografije na Facebooku i pitaju se: Čija voda je tamnija?

TUTIN – Tokom dana izvjestan broj gra?ana Tutina objavio je na društvenoj mreži Facebook fotografije i video snimke  na kojima se vidi koliko je voda iz gradskog vodovoda u ovom gradu proteklih sati bila zamu?ena. Sude?i po fotografijama, a tome svjedo?e i brojni mještani ovog grada, voda iz gradskog vodovoda u Tutinu bila je toliko zamu?ena da nije bila ni za tehni?ku upotrebu a kamoli

Voda u Novom Pazaru ispravna za piće

Direktor Javnog komunalnog preduze?a „Vodovod i kanalizacija“ u Novom Pazaru Hanefija Brni?anin rekao je da Filtersko postrojenje radi smanjenim kapacitetom, ali da je voda koja se distribuira gra?anima u potpunosti ispravna za pi?e. On je radiju Sto plus rekao da se voda zbog poplavnog talasa distribuira u smanjenoj koli?ini.“Gra?ani nemaju razloga da brinu, jer je

Dovode vodu u Crvsko iz Bara

Zamenik predsednika Opštine Sjenica Mikailo Kali?anin rekao je danas radiju Sto plus da je dat nalog javnom preduze?u “Seoski vodovodi” da iz mesne zajednice Bare dovedu vodu u selo Crvsko koje je ve? dva meseca bez vode.“Ne možemo da uti?emo na poslovanje “Pešterskog vodovoda” ?iji je izvor na teritoriji Tutina, pa smo odlu?ili da prespajanjem

Brodarevo: Uskoro izgradnja fabrike vode

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegovi? sa svojim saradnicima obišao je Brodarevo i upoznao se sa stanjem vodosnabdevanja te Mesne zajednice. Hašimbegovi? je tom prilikom istakao da je vodozahvat iz sliva mr?kova?ke reke rešio je problem vodosnabdevanja u Mesnoj zajednici Brodarevo, a da ?e izgradnjom fabrike vode, meštani Brodareva dobiti kvalitetnu i tehni?ki prera?enu vodu za

Ponovo bistra voda

bog uskla?ivanja radova razli?itih postrojenja za preradu vode, u prijepodnevnim ?asovima iz ?esama mnogih doma?instvima u gradu pojavila se mutna i prljava voda. Po rije?ima rukovodioca Službe za preradu, Rifata Rašljanina, tokom radova na sinhronizaciji starog i dva nova postrojenja sa radom buster stanice, jedan od rezervoara se ispraznio toliko da je dio vodovodne mreže

Stigla voda u Dubinje

Lokalna samouprava opštine Sjenica i meštani naselja Dubinje izgradili su vodovodnu mrežu ?ime je rešen problem vodosnadbevanja  za 25 doma?instava ovog naselja u Sjenici.Predsednik opštine Sjenica Hazbo Mujovi? rekao je radiju Sto plus da su u izgradnju vodovoda meštani i opština uložili oko 30.000 evra.“Vodovodnu mrežu izgradili smo uz pomo? javnog preduze?a Seoski vodovod i

Pljevlja: Voda sa sva tri vodovoda ispravna

Rezultati analiza vode za pi?e pokazuje da je voda sa sva tri gradska vodovoda (Pliješ, Jugoštica i Breznica) ispravna za pi?e, saopšteno je iz Zdravstveno-sanitarne inspekcije. Sanitarna inspekcija izme?u ostalih objekata stalno prati vaspitne i obrazovne ustanove, a da je nadzor nad zdravstvenim ustanovama podignut na najviši nivo. Gradski vodovod i dalje ne uzima vodu

Vrh