Tag Archives: vrsnjacko nasilje

Vršnjačko nasilje prisutnije među osnovcima

Vršnjačko nasilje prisutnije među osnovcima

Nasilje me?u vršnjacima veoma je rasprostranjeno, i znatno je izraženije u osnovnim nego u srednjim školama.  Dvije novopazarske škole obuhva?ene su projektom “Škola bez nasilja”. Pohvalno je što djeca sada prepoznaju taj problem i što ga prijavljuju školskom timu za zaštitu od nasilja.   Sve je u?estalije, ali sve se ?eš?e i pri?a, te radi

Vršnjački edukatori o vršnjačkom nasilju

‘’Vršnja?ko nasilje’’ bila je tema psihološke radionice, koja je organizovana za u?enike petog I sedmog razreda OŠ ‘’Vuk Karadži?’’. Svesni ozbiljnosti ovog sveprisutnog problema, radionicu o vršnja?kom nasilju inicirali su vršnja?ki edukatori novopazarske Gimnazije, Sajma Kora?, Nedim Juki? i Ilma Ugljanin. Mehmedalija Karišik jedan je do mnogih osnovaca koji su doživeli neki oblik vršnja?kog nasilja. Više

Kako sprečiti vršnjačko nasilje u školama?

Povodom sve izraženijeg problema vršnja?kog nasilja u novopazarskim školama, Gradska uprava Novog Pazara uputila je apel na roditelje, nastavnike i zajednicu da se uklju?e u suzbijanje trenda. Profesor doktor Rifat Redžovi?, ?lan kabineta gradona?elnika, po vokaciji sociolog, istakao je da bez uklju?ivanja svih relevantnih faktora nema ni rešenja problema. Profesor doktor Rifat Redžovi?, ?lan kabineta

Vrh