Tag Archives: zahtev

Omerović osudio zahtjev Ugljanina upućen SB UN

Omerović osudio zahtjev Ugljanina upućen SB UN

BEOGRAD – Predsjednik skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerovi? najoštrije je danas osudio zahtjev predsjednika Bošnja?kog nacionalnog vije?a Sulejmana Ugljanina upu?en SB UN. On je pozvao SB UN “da se obezbede me?unarodne snage kako bi se spre?ili konflikti i zastitili Bosnjaci od tetora, represije i asimilacije kao i da

BNV pozdravlja zahtev Hrvatske o planu za manjine

Bošnja?ko nacionalno ve?e izrazilo je danas zadovoljstvo odlukom Hrvatske kojom se traži od Srbije da izradi i usvoji objektivan Akcioni plan za manjine. Na taj na?in vra?a se nada Bošnjacima u Sandžaku da Evropska unija nije odstupila od svog temeljnog principa zaštite i unapre?enje manjinskih prava, ocenilo je BNV.U saopštenju se dodaje da je odluka

Formirana lista “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju”

Predsednik Bošnja?ke demokratske zajednice Sandžaka Jahja Fehratovi? rekao je da ?e ova stranka na predstoje?e izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina iza?i sa listom “Za Bošnjake, Sandžak i muftiju”. On je na konferenciji za novinare rekao da ?e ova lista koja je sastavljena od istaknutih pojedinaca iz razli?itih sfera života, u narednom periodu voditi pozitivnu

Vrh