Tag Archives: zarada

Prosečne zarade stagniraju

Prosečne zarade stagniraju

Prose?ne septembarske plate u sandža?kim opštinama bile su za oko 500 dinara ve?e nego avgustovkse i iznosile su 34.701 dinar, ali su i dalje za skoro 11.000 dinara manje od republi?kog proseka, pokazuju najnoviji podaci Republi?kog zavoda za statistiku. Najve?e plate, kao i prethodnih meseci, imaju Sjeni?ani i one su u septembru iznosile 37.380 dinara,

Blagi skok zarada, ali i dalje daleko od republičkog proseka

Prose?ne avgustovske plate u sandža?kim opštinama bile su za oko 1.500 dinara ve?e nego julske i iznosile su 34.204 dinara, ali su i dalje za 11.000 dinara manje od republi?kog proseka, pokazuju najnoviji podaci Republi?kog zavoda za statistiku. Iako su u prošlom mesecu primili hiljadu dinara manje nego u pretprošlom, najve?e plate u sandža?kim opštinama

Plate pale 21% i ispod 40.000 RSD

Prose?na neto plata u Srbiji ispla?ena u januaru iznosi 39.285 dinara i nominalno je za 21,4 odsto, a realno za 21,2 odsto niža od decembarske. Prose?na zarada bez poreza i doprinosa ispla?ena u januaru nominalno je za 3,5 odsto a realno za 3,4 odsto ve?a od prose?ne zarade ispla?ene u januaru 2014. godine. Prose?na bruto

Vrh