Tag Archives: zastitnik gradjana

Ombudsmanu Pazarci ne pišu

Ombudsmanu Pazarci ne pišu

Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? ocenio je da se gra?ani Novog Pazara re?e obra?aju njegovoj kancelariji, nego što je to slu?aj sa drugim gradovima sli?ne veli?ine u Srbiji. On je u intervjuu za Sto plus radio rekao da je do sada iz Novog Pazara podneto nešto manje od 300 pritužbi, iako bi se na osnovu veli?ine

Sumnja na ustavnost odluke o smanjenju penzija

Zaštitnik gradjana Saša Jankovi? izrazio je ozbiljnu sumnju u ustavnost zakona kojima se umanjuju penzije i plate zaposlenih u javnom sektoru.Jankovi? je tokom sastanka sa predstavnicima Udruženja sindikata penzionera Srbije i Udruženja vojnih penzionera Srbije izneo uverenje da ?e Ustavni sud na?i vremena da, u razumnom roku, meritorno odlu?i o podnetim inicijativama za ocenu ustavnosti

Vrh