Tag Archives: zdravstvena zastita

Tutin / Svakodnevna zdravstvena zaštita za stanovnike Gornje Pešteri 

Tutin / Svakodnevna zdravstvena zaštita za stanovnike Gornje Pešteri 

TUTIN – Od po?etka naredne nedelje stanovnici Gornje Pešteri ima?e priliku da svakodnevno koriste usluge zdravstvene zaštite u ambulanti u Ljeskovi, saznaje Sandža?ka TV mreža. Do sada su gra?ani ovog dijela Pešteri mogli da koriste usluge zdrastvenih radnika samo jednom nedeljno. Na?elnica opšte prakse Doma zdravlja u Tutinu dr. Safeta Nezovi? u izjavi za Sandža?ku TV mrežu, kaže da je organizacija

Otežano ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

Pokrajinski ombudsman saopštio je danas da su tokom prošle godine pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, koja bi kao tekovina savremenog društva trebalo da bude jednako dostupna svima, najteže ostvarivale dve ranjive društvene grupe, deca i žene. Povodom Svetskog dana zdravlja, vojvodjanski ombudsman je saopštio da pritužbe gradjana na rad zdravstvenih i socijalnih ustanova, ali i

Srbija pri dnu evropskog indeksa zdravstvene zaštite

U Briselu je danas predstavljeno istraživanje Evropskog zdravstvenog potraša?kog indeksa (E?I) za 2014. po kojem se Srbija i dalje nalazi pri dnu evropske lestvice po kvalitetu zdravstvene zaštite, jer je zauzela 33 mesto od ukupno 37 zemalja. Srbija je sa ostvarena 473 boda od maksimalnih 1.000 bodova, u odnosu na 2013. godinu napredovala za jedno

Vrh