Tag Archives: zima

Kupus neizostavan na trpezi

Kupus neizostavan na trpezi

Iako je vrijeme za spremanje zimnice, prodavci na Novopazarskoj Kvantaškoj pijaci kažu da ovih dana, sude?i po pazaru, doma?ice još nisu odlu?ile da po?nu sa spremanjem turšije. Kako isti?u cena kupusa nije velika ali da prava sezona spremanja po?inje tek od 1. novembra. Tako?e, dodaju da je ponuda kako belog tako i crvenog kupsa bogata.

Ove zime topli radijatori

Grejna sezona i ove godine po?e?e na vreme,odnosno  15.oktobra, najavio je Dejan Ni?iforovi? direktor JKP “Gradska toplana” u Novom Pazaru.On je rekao da se ovih dana završava sa remontom i ugradnjom novih podstanica  kako u stambenim  zgradama tako i u privatnim objektima.Ina?e,energenata za sada ima dovoljno tako da se ne?e kasniti sa po?etkom sezone grejanja

U Sjenici jutros izmereno -30 neka sela zavejana

Sjenica je jutros bila najhladnija opština u Srbiji i regionu sa izmerenih minus 30 stepeni Celzijusa. Zbog izuzetno niske temperature, bilo je problema sa pokretanjem mašina za ?iš?enje snega.Pomo?nik predsednika opštine Sjednica Mikailo Kali?anin rekao je da se danas o?ekuje završetak raš?iš?avanja puteva u Mesnim zajednicama Kladnica i Lopiže.

Pčelama ne smeta zima

U Granskom klubu p?elara Me?uopštinske unije poljoprivrednih udruženja smatraju da ove niske temperature i snijeg ne smetaju p?elinjim zajednicama. P?elarska 2015.godina po?ela je još u avgustu prošle godine kada su p?elari trebali dobro da pripreme p?elinje zajednice i da im obezbjede dovoljne koli?ine meda i polena, a to je 15-17 kg meda po košnici. ,,U

Čistoća spremna za zimu

Novopazarska “?isto?a” spremno do?ekuje zimski period i raspolaže svim neophodnim materijalom i potrebnom mehanizacijom za zimsko održavanje grada, rekao je direktor sektora “?isto?a” u ovom javnom preduze?u Emin Omerovi?.On je radiju Sto plus rekao da je nabavljeno oko 80 tona soli i da je uz mehanizaciju, koja je u dobrom stanju, pripremljen plan i režim

Za đake u Muru nema zime

Nakon što je pre petnaestak dana zamenjen dotrajali kotao novim, OŠ ”Mur” u Muru, nema nikakvih problema sa grejanjem. Nastava se izvodi u toplim u?ionicama, ogrev koji obezbe?uje Gradska uprava redovno se doprema, a danas su stigle i nove koli?ine uglja. Zamenom dotrajalog kotla, problemi sa grejanjem u OŠ ”Mur”, prestali su da postoje. Iako

Grad spremno dočekuje zimu

Spremnost zimskih službi i javnih preduze?a, privrednih društava i drugih pravnih lica zna?ajnih za održavanje  putne infrastrukture  na teritoriji grada  bila je primarna tema  na zasedanju Gradskog štaba za vanredne situacije. Analiza stanja podrazumevala je razmatranje resursa  sa nekoliko aspekata  me?u kojima su najvažniji: rasploživost kapacitetima,  brojnost, stanje i ispravnost mehanizacije, stanje zaliha soli i

Vrh