TIKA donirala dva pogrebna vozila Gradskoj čistoći

Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA donirala je dva pogrebna vozila novopazarskom JKP “Gradska ?isto?a”. Prema rije?ima direktora tog preduze?a Emina Omerovi?a donacija je od izuzetnog zna?aja, imaju?i u vidu da je to preduze?e, za pogrebne usluge, koristilo dotrajala vozila.

Dva vozila marke mercedes, proizvedena ove godine, a koja su donacija TIKE, u velikoj mjeri ?e unaprijediti pogrebne usluge koje u okviru svojih sektora nudi “Gradska ?isto?a”. Direktor tog preduze?a Emin Omerovi?, kaže da je održavanje starih pogrebnih vozila bilo veoma skupo, a da gra?anima nisu uvijek mogli da odgovore na zahtjeve.

Jedan od ciljeva ovog preduze?a za naredni period je unapre?enje usluga na svim poljima, ali i ve?a profitabilnost u interesu svih radnika.

Sektor pogrebnih usluga tako?e ?e ostvarivati profit, jer prema rije?ima Omerovi?a, ovo preduze?e ?e sada mo?i da odgovori na sve zahtjeve koji se ti?u prijevoza posmrtnih ostataka na me?ugradskim, i me?unarodnim relacijama.

TIKA donirala dva pogrebna vozila Gradskoj ?isto?i

 

A. Ni?iforovi?

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: