Top chanel: Albanci u Plavu gube identitet

Albanci u Plavu i Gusinju izloženi su asimilatorskoj politici crnogorske vlasti zbog ?ega su suo?eni sa svakodnevnom borbom za o?uvanje identiteta, navodi albanska Televizija “Top chanel”.

U prilogu uticajne privatne televizije sa sjedištem u Tirani analiziraju se problemi albanske manjine u Plavu i Gusinju, i konstatuje da ta nacionalna manjina ima problema sa zapošljavanjem u državnim institucijama, kao i o?uvanjem jezika. Mještanin sela Martinaj Skender Hasan?ekaj u prilogu isti?e da predstavnika Albanaca gotovo da nema u državnim institucijama u Plavu i Gusinju.

“U sudu nije zaposlen gotovo nijedan Albanac, a nema ih ni u policiji, osim nekolicine u pograni?noj. U svim institucijama koje predstavljaju državu Crnu Goru, Albanaca nema ili su u zanemarljivom procentu”, naveo je Hasan?ekaj.

U prilogu se navodi da su  Albanci  u tom kraju bili “na udaru asimilatorske politike, od vladavine kralja Nikole Petrovi?a do aktuelne vlade”. Kako navodi “Top chanel”, asimilacija je sprovo?ena godinama kroz zatvaranje škola na albanskom jeziku u oblastima koje naseljava ta nacionalna manjina. Državne institucije, kako se isti?e, ne poštuju nacionalne simbole zbog ?ega nema albanske zastave na zgradi Opštine Gusinje.

“Iako u toj opštini Albanaca ima koliko i Bošnjaka, na konstitutivnoj sjednici gradskog parlamenta istaknute su samo crnogorska i bošnja?ka zastava”, kazao je Hasan?ekaj.

Plav

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: