Treći dan manifestacije „Dani Sandžaka“ održan u Frankfurtu

Njema?ka – Nakon dva skupa u Novom Pazaru, promocijom Enciklopedije sandža?ko-bošnja?ke književnosti, u Frankfurtu je, 21. 11. 2014. godine, u hotelu „Sej Sandžak“ uprili?en tre?i dan manifestacije „Dani Sandžaka“ koju u povodu 20. novembra organizira Bošnja?ka kulturna zajednica.

Na promociji su govorili: muftija Muamer-ef. Zukorli?, autor dr. Jahja Fehratovi? i izdava? Malik-ef. Nurovi?. U ime doma?ina skup je poselamio Ferhan Sejdovi?, a promocijom je moderirao Salahudin Feti?.

Efendija Nurovi?, ina?er direktor Izdava?ke ku?e „El-Kelimeh“ govorio je ovom ali i drugim važnim i kapitalnim djelima ove izdava?ke ustanove Mešihata, te podvukao zna?aj obrazovanja i knjige sa stajališta islama i Kur’ana.

„Iako se bavimo pretežno izdavanjem vjerske literature, ovakvim projektima, kao što se Enciklopedija sandža?ko-bošnja?ke književnosti izlazimo i širimo polje našeg djelovanja.“ – kazao je Nurovi?.

Autor Enciklopedije dr. Fehratovi? je predstavio sadržaj prvog i drugog toma, isti?u?i da je to samo po?etak posla u koji se trebaju uklju?iti i ostali poznavaoci ove tematike. On je govorio o brojnim i zna?ajnim osmanskim piscima, koji svoje korijene vuku sa Sandžaka, kao i Alhamijado književnosti ispisane na Bosanskom jeziku i arebici.

„Ova enciklopedija je nastala kao projekat vra?anja onoga što nismo imali ranije snage da objedinimo, i da kao narod pokažemo svijetu ono što imamo od našeg kulturnog blaga.“ – kazao je Fehratovi?.

Na posljetku, muftija Zukorli? je govorio o emanetu hilafeta na Zemlji kojeg je Uzvišeni Allah dao ?ovjeku, i prvo ?emu je podu?io ?ovjeka jesu imena stvari, što govori u prilog važnosti poznavanja jezika i leksikografije.

DSC_0457_616w_100c_vhigh

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: