Tutinci objavljuju fotografije na Facebooku i pitaju se: Čija voda je tamnija?

TUTIN – Tokom dana izvjestan broj gra?ana Tutina objavio je na društvenoj mreži Facebook fotografije i video snimke  na kojima se vidi koliko je voda iz gradskog vodovoda u ovom gradu proteklih sati bila zamu?ena.

Sude?i po fotografijama, a tome svjedo?e i brojni mještani ovog grada, voda iz gradskog vodovoda u Tutinu bila je toliko zamu?ena da nije bila ni za tehni?ku upotrebu a kamoli za pi?e.

Kako saznajemo, do zamu?enja vode došlo je sino? u ve?ernjim satima nakon obilnih kišnih padavina, koje su ju?er u poslijepodnevnim satima zahvatile podru?je ove opštine.

Lokalna tv stanica Sandža?ka TV mreža izvještavala je danas gra?ane o ovom problemu upozoravaju?i ih da voda nije za upotrebu.

Direktor JKP “Gradac” Mirfat Tahirovi? u izjavi za Sandža?ku TV mrežu potvrdio je da voda iz gradskog vodovoda u ovom gradu nije za upotrebu i da je tokom dana ovo preduze?e cisternama snabdijevalo pija?om vodom gra?ane Tutina.

U pojedinim komantarima na društvenim mrežama danas su prenijete nepotvr?ene informacije o pojavi epidemije stoma?nih bolesti i pove?anom broju gra?ana koji su zatražili medicinsku pomo? ljekara Doma zdravlja u Tutinu.

Situacija sa vodom stabiliovana je danas tokom poslijepodnevnih sati kada je došlo do znatnog smanjenja stepena zamu?enosti iste.

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: