U nedjelju počinje zimsko računanje vremena

Ljetno ra?unanje vremena završava se u no?i izme?u 25. i 26. oktobra, a kazaljka na satovima pomjerit ?e se jedan sat unazad.

U nedjelju, 26. oktobra, kazaljke treba vratiti za jedan sat unatrag, odnosno sa 03:00 na 2:00 sata. Tako ?emo spavati jedan sat duže.

Zimsko ra?unanje vremena po?inje posljednjeg vikenda u oktobru i traje do posljednjeg vikenda u martu.

Pomjeranje kazaljki u zapadnoj Evropi uvedeno je po?etkom 1970-ih godina, uz obrazloženje da se time “produžava” dan, omogu?uju uštede u potrošnji elektri?ne energije, pove?ava produktivnost, poboljšava prilago?avanje ljudi i radni dan ?ini efikasnijim.

Prelazak na ljetnje i zimsko vrijeme prvi put je zabilježeno 1916. godine u zemljama na sjeveru Evrope, a do sada je uvedeno u oko 70 zemalja, uglavnom na sjevernoj hemisferi.

Kazaljke se ne pomjeraju svugdje u svijetu u isto vrijeme. Tako su SAD i Kanada uvele od 2007. godine da zimsko ra?unanje vremena po?inje prvom nedjeljom u novembru i završava drugom nedjeljom u martu.

Rusija je ukinula zimsko ra?unanje vremena potpuno 2011. godine.

Zimsko vrijeme

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: