U Podgorici otvoren savremeni učenički dom, Vujanović: Podržavamo IZ u Crnoj Gori

Novoizgra?eni u?eni?ki dom Šejh Zajid bin Sultan Al-Nahjan, koji se nalazi u sklupu kompleksa Medrese “Mehmed Fatih” sve?ano su otvorili predsednik Crne Gore, Filip Vujanovi?, reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzi? i ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata  u Crnoj Gori, Hafsa Al Ulama.

Govore?i o posebnosti Medrese, te njenim  posebnostima I zna?aju  u crnogorskom društvu direktor  Fuad ?eki?  kazao je da ona može poslužiti kao model tuma?enja islama u Evropi.

’’Za razliku od ostalih Medresa na Balkanu koje baštine islam samo u kontekstu jednog naroda ili Bošnjaka ili Albanaca, naši u?enici imaju mogu?nost tuma?enja islama shodno tradiciji i Bošnjaka i Albanaca kao dva autohtona muslimanska naroda u Evropi. Tako naši svršenici Medrese u?e i razumeju razli?itosti drugih tradicija, ali razumeju i razli?ite interpretacije islama unutar muslimanskog okvira” naglašava ?eki?.

’’Za Crnu Goru od velikog je zna?aja da razvija me?unacionalne, me?uverske i sve ostale odnose’’ poru?io je ministar prosvete Crne Gore Predrag Boškovi? .

“Ono po ?emu je Crna Gora prepoznata u regionu i svetu je upravo to da je svetli primer na ovom našem turbulentnom Balkanu, koji upravo baštini te vrednosti. Ovom prilikom želim da se zahvalim Islamskoj zajednici u Crnoj Gori što na najbolji na?in baštini te vrednosti i sa nama u Ministarstvu prosvete gaji najbolju mogu?u saradnju  promovisanja tih vrednosti, koje su nama od najvišeg zna?aja da islam bude deo Crne Gore i njen stub nosilac”, kazao je ministar Boškovi?.

Konzul ambasade UAE u Crnoj Gori Ibrahim Salem El-Alevi, istakao je da se ponose onim što su  u?inili u promeni života ljudi, kroz humanitarnu pomo? i dobrotvorno delovanje.

“To je naš moto. Postoje tri klju?na pokreta?a u metodogiji humanitarnog delovanja UAE. To su zaštita gra?ana u kriznim situacijama, posebno žena i dece u saradnji sa lokalnim i me?unarodnim organizacijama. Želimo da akademska godina bude uspešna za sve u?enike, a zahvalnost upu?ujemo svim dobrotvorima koji su na bilo koji na?in involvirani u izgradnju ovog doma“,poru?io je konzul El-Alevi.

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat ef. Fejzi? nakon što je izrazio zahvalnost svim donatorima istakao je da zajednica na ?ijem je ?elu ima dobru saradnju sa islamskim zemljama, a n ovoizgra?eni kompleks svedo?i tome, kazao je Fejzi?.

“Ovaj kompleks koji imamo na neki na?in svedo?i o našoj dobroj saradnji sa islamskim svetom. Ovdje imamo UAE, Tursku i Kuvajt. Imamo objekte ?iju izgradnju su nam pomogle ove zemlje. Ali najbitnije od svega jeste da imamo zemlju koja nam je dala mogu?nost da gradimo, radimo, boravimo, u?imo. Želim da se zahvalim pripadnicima islama u Crnoj Gori, koji imaju poverenje u nas. Kada smo krenuli sa radom, mislili smo da nam je zgrada medrese velika, ali smo se ubrzo uverili da nam je mnogo mala. Njihovim poverenjm u našu instituciju, da nam daju decu na obrazovanje i ?uvanje, oni su u principu postali glavni ‘krivci’ zbog ?ega se širimo i pravimo nove objekte“, naglasio je Fejzi?.

Predsednik Crne Gore Filip Vujanovi? kazao je u izjavi za našu televiziju da je poltika negovanja dobrih me?unacionalnih odnosa imperativ.

’’Mi smo opredeljni da sve vrednosti Islama afirmišemo I da pokažemo da naša Islamska zajednica zavre?uje takvu podršku I mi ?emo nastaviti da tu podršku pružamo I ubudu?e, nastavljaju?i naravno  sjajnu komunikaciji sa našim reisom koji razume da je afirmacija tradicionalnih vrednosti I vrednost dobrih me?unacionalnih I me?uverskih odnosa veliko bogatstvo Crne Gore. Mi smo opredeljni sa suživot svih vera I nacija I samo u suživotu sve vere I nacije imaju punu vrednost, a Islamska zajednica je pokazala da to razume, da je tome posve?ena I od Crne Gore ima I ima?e maksimalnu podršku I pomo?’’ kazao je Vujanovi?

Novoizgra?eni u?eni?ki dom, koji se nalazi u kompleksu Medrese “Mehmed Fatih” sastoji se od u?eni?kog bloka koji broji 36 soba na tri sprata, potkrovlja sa osam apartmana za gostuju?e profesore, pet stanova za profesore medrese i restorana sa kapacitetom za 200 osoba.

Komentari

komentar

Tagovi ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: