Udruženi u sprečavanju vršnjačkog nasilja

Sa ciljem da smanje i u potpunosti iskorijene naslje u školama prosvetni radnici i roditelji zajedni?ki su osnovali  poseban klub koji ?e raditi na podizanju svjesti kada se rije? o prepoznavanju nasilja, odgoju dece i saradnji sa psiholozima i pedagozima. Ovaj klub roditelja i prosvetnih radnika ve? sada ima veliki broj ?lanova i onih koji su zainteresovani da doprinesu smanjenju zastupljenosti nasilja u školama.

 

Tribina pod nazvom “Obrazovanje dece-naša odgovornost” je njihovo prvo okupljanje, upoznavanje i razmjena iskustava, a me?u ?alnovima našli su se stru?ni saradnici, pedagozi I psiholzi. Koordinatorka projekta, Samra Sokolovi?, kaže da ?e se ubudu?e ?lanovi kluba redovno sastajati kako bi podizali svijest o važnosti spre?avanja nasilja ali i kako bi u konkretnim problemima pomogli roditeljima da donsu pravu odluku. “Ideja je da se ubudu?e uspostave partnerski odnosi i ve?a saradnja izme?u  roditelja i nastavnika”, kaže Samra Sokolovi?. Jedna od u?esnica je i Aida Zukorli?, koja prvom sastanku kluba prisustvuje u ulozi roditelja. Ona kaže da je imala priliku da vidi nasilje u školskom dvorištu, da vrlo ?esto izostaju školski policajci I da društvo više pažnje treba da posveti ovom problemu.  Ona  naglašava da je klju?na uloga roditelja u procesu rada sa djecom. Projekat je podržan je od strane Me?unarodne organizacije UNICEF i nevladinih organizacija, Srbija u pokretu i Fond za otvoreno društvo.

Udruženi u spre?avanju vršnja?kog nasilja

Komentari

komentar

Tagovi , ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: