Ugašen Sportski centar, utvrđen maksimalan broj činovnika

Skupština Novog Pazara usvojila je danas odluke o pokretanju postupka likvidacije Sportskog centra i maksimalnom broju zaposlenih na neodre?eno vreme u sistemu lokalne samouprave ovog grada.

Vršilac dužnosti direktora Sportskog centra Zenib Biberovi? rekao je da su na taj potez bili primorani “zbog ogromnih gubitaka koji su dostigli 43 miliona dinara i nemogu?nosti rentabilnog poslovanja”.

Ve?ina tih dugovanja je za plate 30 zaposlenih kojima, sa pokretanjem postupka likvidacije, prestaje radni odnos u toj ustanovi, ali ?e o tome kona?nu odluku doneti likvidacioni upravnik.

Za likvidacionog upravnika je imenovan Biberovi? koji je za govornicom najavio da ?e za par nedelja izneti detaljan plan reorganizacije Sportskog centra i da postoje planovi da se formira Ustanova za sport, turizam i zaštitu životne sredine koja bi preuzela poslove kojim se bavio Sportski centar.

Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj samoupravi za 2015. godinu predvi?eno je da u gradskoj upravi, javnim preduze?ima i ustanovama ?iji je Grad osniva? ne sme biti više od 1.399 radnika ?ime su ispunjeni uslovi Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o racionalizaciji broja zaposlenih u javnom sektoru.

U ovoj Odluci nije naveden podatak koliko trenutno ima zaposlenih u javnom sektoru u Novom Pazaru, ali su odbornici vladaju?e ve?ine istakli da on ne prelazi 1.399 i da ne?e biti otpuštanja u narednom periodu.

Ve?inom glasova parlament Novog Pazara usvojio je i Lokalni akcioni plan zapošljavanja za ovu godinu. Tim dokumentom predvi?eno je zapošljavanje 31 osobe u okviru programa stru?ne prakse, a u te svrhe ?e iz gradske kase biti izdvojena ?etiri miliona dinara.

Došlo je i do promena u Gradskoj izbornoj komisiji jer je umesto Nebojše Ravi?a iz Srpske napredne stranke za ?lana tog tela postavljen njegov partijski kolega Predrag Živkovi?.

Iako su svi odbornici lokalnog parlamenta podržali predlog Bošnja?ke demokratske zajednice Sandžaka da se u dnevni red uvrsti i rasprava o kreiranju mape puta za siguran i bezbedan Novi Pazar tokom predizborne kampanje, ta ta?ka nije usvojena jer je nakon rasprave za nju glasala samo opozicija.

Podršku ve?ine nisu dobili ni predlozi opozicije da se na sednici raspravlja o umanjenju poreza na imovinu, imenovanju naziva ulica, zabrani prodaje gradskog zemljišta ili obezbe?ivanju prevoza za u?enike iz udaljenih sela.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: