Uručen “Matićev šal” Ajtani Dreković, profesorki bosanskog jezika iz Tutina 

Pjesnikinji Ajtani Drekovi? (25) iz Tutina danas je u ?upriji uru?ena književna nagrada “Mati?ev šal” za 2016. godinu za najbolju prvu objavljenu zbirku pjesama (“Fosil sumnje”), po ocjeni stru?nog žirija 35 Mati?evih dana. Njoj su pored povelje, uru?eni pleteni unikatni šal i nov?ani deo nagrade od 20.000 dinara.

Ajtana Drekovi? je profesorka bosanskog jezika i predaje u Gimnaziji u Tutinu, planira da upiše doktorske studije, a što se ti?e književnosti u priprema novu zbirku poezije, piše prozu. Na ?elu žirija bio je književnik Radomir Andri?, ina?e predsjednik Udruženja književnika Srbije, koji je u obrazloženju nagrade rekao da se “zbirka pesama “Fosil sumnje” odlikuje samosvojnim pesni?kim izrazom i osloba?anjem jezi?ke energije u metaforama ugra?enim u intimni imenik”.

“Tu su sabrane prve spoznaje iz ulice ranih jada i veselja, zapravo sve ono što opire moralnoj koroziji sveta od ju?e. U svakom slu?aju imamo u rukama pesni?ku knjigu koja poseduje kriti?ki odnos prema vremenu i dokazuje da je mlada pesnikinja ostvarila neporecivo vredno svedo?anstvo o svežim poeti?kim pritokama, kakve mogu samo mlade o?i da sagledaju”, stoji u obrazloženju Andri?a.

U konkurenciji je bilo deset knjiga, mladih pjesnika iz Srbije i Srba u dijspori koji stvaraju na srpskom jeziku. Pre dodele nagrade održan je okrugli sto na temu “Mati?eva ogledala”.

Ina?e,“Mati?evi dani” se po tradiciji održavaju u ?upriji u organizaciji Narodne biblioteke “Dušan Mati?”, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i opštine ?uprija.

Nagrada “Mati?ev šal” ustanovljena je 2005. i do sada su je dobili mladi pjesnici Vladimir Vukomanovi?, Mladen Šljivovi?, Sr?an ?eperkovi?. Ivan J. Petrovi?, Sla?an Miloševi?, Bojan Vasi?, Jana Rastegorac, Marija Miladinovi?, Miloš Brki?, Ognjen Karadži? i Julijana Jankovi?.

Komentari

komentar

Tagovi

Vrh
%d bloggers like this: