Vučić: Mir u Turskoj od vitalnog značaja –

Predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vu?i? izjavio je da se nada da ?e Turska prevazi?i sve probleme, uspostaviti demokratski poredak mir i stabilnost jer je to od vitalnog zna?aja, ne samo za Tursku, ve? i za Bliski Istok i za Srbiju.

“Uvereni smo da ?e Turska, kao velika i izuzetno zna?ajna zemlja, imati snage da se tako ponaša u budu?nosti i da volju turskog naroda i gra?ana provede u djelo”, rekao je Vu?i? u obra?anju medijima posle sjednice Biroa za koordinaciju službi bezbijednosti.

Vu?i? je rekao da je i jutros i no?as razgovarao sa ambasadorom Turske u Srbiji i da mu je prenio zaklju?ke vlade koji su se, rekao je, odmah ticali poštovanja vladavine prava i uspostavljanju demokratskog poretka.

On je dodao i da je danas sa turskim ambasadorom bilo rije?i i o investicijama iz Turske koje su, kako je premijer rekao, veoma zna?ajne za našu državu.

Vu?i? je rekao da ?e krajem mjeseca bi?e sastanak sa predstavnicima ?etiri turske kompanije koje planiraju da investiraju u Srbiju i zahvalio turskom ambasadoru na podršci koju pruža ekonomskom razvoju Srbije.

Vu?i? pozvao gra?ane da ne idu u Tursku

Premijer Aleksandar Vu?i?  je pozvao danas gra?ane Srbije da ne putuju na teritoriju Turske, navode?i da Srbija ne može da garantuje bezbijednost svojim gra?anima u toj zemlji.

Vu?i? je u obra?anju medijima rekao da ?e Srbija sutra ujutru poslati jedan avion erbas u Istanbul kojim ?e gra?ani Srbije mo?i da se vrate u zemlju.

“Svi koji žele da se prijave, neka to urade, šaljemo sutra avion po gra?ane u Istanbul”, rekao je Vu?i?.

On je apelovao na gra?ane da ne putuju u Tursku jer, kako je naveo, situacija u toj zemlji nije sasvim jasna.

“I kad vam se bude ?inilo da je sasvim jasno, pitanje je kako ?e stvari da se odvijaju”, rekao je Vu?i? i dodao da Srbija ne može da garantuje bezbijednost, iako su u Turskoj i srpski konzul i ambasador,

“Nemojte da nasm se dešavaju stvari kao u Tunisu”, rekao je Vu?i?.

On je pozvao gra?ane da letuju u Srbiji, jer je najbezbijednije.

“Najsigurniji ste u Srbji, nema mjesta u Evorpi u kojme u ovom trenutku možete biti sigurni. Ne kažem da smo najsigurniji, ali nema sigurnijih od nas. Ne mogu da teram nikoga ni na šta, ali ne?emo da preuzimamo odgovonost za bilo koga ko putuje u Tursku”, rekao je Vu?i?.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: