Zdravstvena stanica Kolovrat dobija lepši izgled

Zdravstvena stanica na Kolovratu obslužuje sedam hiljada pacijenata i potpuno je opremljena medicinskom opremom. Prostor oko ambulabte nedavno je ogra?en a uskoro bi trebalo da bude zamenjena i dotrajala stolarija na ovom objektu, kazao je direktor prijepoljskog Doma zdravlja Hasib Hajdarevi? prilikom obilaska ove ustanove.

Zdravstvena stanica u prigradskom naselju Kolovrat polako dobija lepši izgled. „Sredstvima budžeta opštine Prijepolje odobrenim od  prošle  godinu finansirana je izgradnja ograde oko objekta, sada je u planu zamena stolarije za ?iju namenu je izdvojeno blizu dva miliona dinara. Sproveden je postupak javne nabavke, pre dva meseca  smo predali zahtev u opštinu i o?ekujem da pre po?etka zime završimo sa zamenom stolarije“, istakao je direktor Doma zdravlja Hasib Hajdarevi?.

U poslednjih 18 meseci zahvaljuju?i direktoru Doma zdravlja, mi smo dobili neophodnu opremu za kvalitetan rad. Sada bi bilo neophodno rekonstruisati samu zgradu, kaže šef zdravstvene stanice Kolovrat dr. Alija Porovi?.

„ U potpunosti smo funkcionalni da možemo bez problema da radimo sa pacijentima kada je medicinska oprema u pitanju, potrebna je sada gra?evinska rekonstrukcija zgrade“ isti?e šef Zdravstvene stanice dr. Porovi?.

Veliki broj pacijenana razli?ite starosne dobi zatraži pomo? psihologa koji radi u  sklopu zdravstvene stanice Kolovrat.

„ Opremljen mi je u potpunosti kabinet koji je neophodan za individualni rad sa pacijenntima. Dobila sam i savremene psihološke merne instrumente po poslednjoj standardizaciji“, kaže master psiholog Maida Kajevi?.

Prilikom posete ovoj zdravstvenoj stanici direktor Doma zdravlja uru?io je i novu medicinsku opremu nabvavljenu uz pomo? Loklne samuoprave.

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: