Zukorlić: Moguća saradnja s Vučićem

NOVI PAZAR – Muamer Zukorli?, nosilac izborne liste Bošnja?ke demokratske zajednice Sandžaka, spreman je na dijalog unutar vlade Aleksandra Vu?i?a o svim pitanjima. Predstavljen politi?ki program BDZS.

On je, kako kaže, spreman da pre svega razgovara o Sandžaku kao prekograni?noj regiji, što bi “pokazalo da je mogu?e spojiti interes te regije i države Srbije”.

Zukorli? je u intervjuu za NIN objasnio da rješenje pitanja statusa Sandžaka ne zna?i da to treba da bude ni na ?iju štetu, ve? u duhu ideje o pomirenju.

“Kad govorite o interesu Sandžaka, refleksno se podrazumjeva da mora biti na štetu Srbije. Rešavanje problema ne mora biti ili-ili, nego i-i”, kaže Zukorli?.

Uvjeren je da bi se sa Sandžakom kao prekograni?nom regijom razlika izme?u Sbije i Crne Gore smanjila i pove?ala stabilnost i mogu?nost prosperiteta.

“Ali i to pitanje se, naravno, mora riješiti dijalogom, a ne nikakvim postavljanjem maksimalisti?kih zahteva”, isti?e Zukorli?.

Upitan da li misli na dijalog unutar nove vlade Aleksandra Vu?i?a, Zukorli? kaže da u politici ne u?estvuje onaj ko nema ambiciju da svoje programe sprovodi kroz izvršnu vlast, te dodaje:

“Prema toj vlasti zasad nemamo izrazito negativan stav zbog koga bismo unapred kazali da je to nemogu?e”.

Zukorli? je predstavio sino? u Novom Pazaru politi?ki program, ispisan na 143 stranice.

Program sadrži 19, kako je naveo, klju?nih na?ela na osnovu kojih ?e glasa?i u budu?nosti uvijek mo?i da pitaju da li je nešto u?injeno i ako nije – zašto nije.

“Svi gra?ani, svi glasa?i ?e tokom celog mandata i u budu?nosti uvek mo?i da uzmu ovu knjigu i pro?itaju šta je to što smo mi ponudili i da nas pitaju za godinu, dve ili 10 da li smo to u?inili i ako nismo, zašto nismo”, rekao je Zukorli?.

Ina?e, program sadrži izbornu poruku da, kako je rekao Zukorli?, pomirenje kao stil politi?kog govora nosi kvalitativni iskorak.

zukorlic vucic 2

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: