BNV će Esadu Džudžu odrediti dio budžeta za izradu udžbenika na bosanskom jeziku?

Sandžak- Podpredsjednik Bošnja?kog nacionalnog vije?a i direktor Centra za bošnja?ke studije (CBS) Esad Džudžo održao je danas, u prostorijama ove izdava?ke ku?e u Tutinu, sastanak sa autorima koji ?e raditi na izradi udžbenika za tre?i i sedmi razred osnovne škole u nastavi na bosanskome jeziku.

CBS ?e, kao jedini izdava? u Sandžaku koji posjeduje licencu za izdavanje udžbenika na bosanskome jeziku, raditi samostalno i u partnerstvu sa beogradskim izdava?kim ku?ama “BIGZ” i “Logos”.

?itanke, gramatiku za bosanski jezik i dodatke za grupu nacionalnih predmeta (histroija, likovna i muzi?ka kultura) za tre?i i sedmi razred osnovne škole radit ?e sljede?i autori: Amela Zejnelovi?, Seniha Halilovi?, Ismeta Šmakovi?, Suada Selmanovi?, Alija Rašiti, Ilijas i Enver Zukorli?, Alma Trtovac.

Ovo je nezvani?na odluka objavljena na veb sajtu brilskom Esadu Džudžu. Kada nadležno ministarstvo u Vladi bude uplatilo novac za rad BNV-a, BNV ?e biti obavezan pri usvajanju budzeta da oredi procenat za finansiranje irade ovih udžbenika.

Podsje?amo da je nelegitimni mandat Esada Džudža u BNV-u napravio historijsku grešku sa bošnja?kim udžbenicima za 5. i 6. razred.

cbs sastanak 10 12 2014

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: