Bolnica u Prijepolju u blokadi a do posla samo preko veza ili uz kovertu 

Trenutna 21 zdravstvena ustanova u Srbiji suo?ava se sa blokadom ra?una. Neke od njih nalaze se u blokadi ?ak tri godine, dok više od godinu dana isti problem ima 11 ustanova. Zdravstvene ustanove u Srbiji ukupno duguju 100 miliona eura.

U potpunoj blokadi su sedam domova zdravlja, 12 bolnica i hitnih pomo?i i dvije apotekarske ustanove. Me?u blokiranim ustanovama nalaze se sve ustanove zapadne Srbije koje pripadaju Zdravstvenom centru Užice, a koje ?ini pet bolnica i 10 domova zdravlja.

Kako “Blic” saznaje, bolnice su novac za lijekove, koje im je RFZO upla?ivao na ra?un, koristile nezakonito i to za isplate plata, stimulacije, putovanja, kongrese, ali i za neugovorene zaposlene koji su primljeni bez plana i odobrenja RFZO.

U Prijepolju je ve? odavno poznato da posao u zdravstvu možete dobiti samo ako platite ili ako imate dobre veze, piše portal radioprijepolje.com.

Zahvaljuju?i brojnim i veoma jakim vezama danas u Prijepolju posao dobijaju olako medicinske sestre koje su tek nakon deset godina i ko zna koliko pokušaja položile državni ispit. Neke su medicinsku školu završile vanredno i ne znaju kako da odreaguju u urgentnim slu?ajevima. Tre?e su djeca rodbine estradnih li?nosti koje su intervenisale u državnom vrhu. Ima i onih koje su za svoje mjesto iskeširale ?ak 3.000 eura.

Nebitno kako i na koji na?in i uz ?iju pomo?, uglavnom posao u zadnjih nekoliko godina zna se kako se mogao dobiti i dobija.

Ve?ina dobrih u?enika i dobrih radnika, koji su školu i državni ispit završili na vrijeme i sa najve?om ocjenom nije mogla dobiti posao u Prijepolju na regularnim konkursima. Svi objavljeni konkursi su bili za ve? unaprijed primljene vezare i ako je bilo puno odgovaraju?eg kadra koje je više nego zadovoljilo potrebe na?enika odjeljenja i službi. Ali …

Ostatak dobrih medicinskih radnika morao je posao potražiti negdje na strani i u ve?im medicinskim centrima, u nekoj drugoj struci, u malinama ili da još uvijek ?eka na zavodu za zapošljavanje.

Tako je to u Srbiji, svako radno mjesto u državnoj službi mogu?e je kupiti. Cijena se kre?e od 2.000 eura za posao medicinske sestre pa do 10.000 eura za mjesto u državnoj upravi.

Nije lahko vrijednim i starim medicinskim sestrama da trpe pored sebe neobrazovane i nestru?ne kolege, ali šta ?e? ?ute i trpe ali ponegdje im poneka re?enica i izleti u bijesu, treba i to razumjeti. Nisu ni doktori imuni i oni nezadovoljni u društvu odaju po neku re?enicu iz kojih se može puno toga zaklju?iti.

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: