Mutnoća uslovila pad proizvodnog kapaciteta

Filtersko postrojenje Javnog komunalnog preduze?a Vodovod i kanalizacija iz Novog Pazara ju?e je oko 11 ?asova smanjilo proizvodni kapacitet, a razlog je pove?ana mutno?a sirove neprera?ene vode.

 

Postrojenje je smanjilo kapacitet za 40 odsto, što je u pojedinim delovima grada dovelo do smanjenja pritiska.

Prema kontinuiranim analizama, kvalitet vode je na zadovoljavaju?em nivou.

Kako su rekli u novopazarskom vodovodu, filtersko postrojenje prera?uje maksimalnu koli?inu vode koja zadovoljava potroša?e, pa ?e sva naselja, ?ak i ona u drugoj i tre?oj visinskoj zoni, imati uredno vodosnabdevanje.

Mutno?a uslovila pad proizvodnog kapaciteta

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: