Nagrađeni najbolji pribojski učenici

Nastavljaju?i dobru praksu nagra?ivanja najboljih u?enika, lokalna samouprava u Priboju izdvojila je ove godine  oko 900.000 dinara,   koji su podeljeni  prema Odluci Opštinskog ve?a najboljim ?acima generacije u osnovnim i srednjim školama, u?enicima koji su osnovnu i srednju školu završili sa  prosekom 5,0, osvaja?ima jednog od tri prva mesta na republi?kim takmi?enjima, kao i njihovim  nastavnicima- mentorima.

Sve?ana dodela nagrada najboljim u?enicima pribojskih osnovnih i srednjih škola obavljena je u   prigodnom ambijentu prepunog Amfiteatra Zavi?ajnog muzeja Priboja, a nov?ane nagrade u ime opštine Priboj najboljim mladim Pribojcima uru?io je Predsednik opštine Lazar Rvovi?.

Odlukom Opštinskog ve?a opštine Priboj, u?enici koji su osnovno i srednje obrazovanje završili sa prose?nom ocenom 5,0, nagra?eni su sa po 8.000 dinara, dok su ?aci generacije iz svih pribojskih škola dobili za svoj ogroman uspeh po 10.000 dinara. U?enici koji su osvojili prva tri mesta na republi?kim takmi?enjima nagra?eni su  sa 10.000 za prvo mesto, 8000 za drugo i za tre?e mesto 7.000 dinara

I ove godine kao stimulans i znak poštovanja za nastavni kadar koji je radio sa najboljima na republi?kim takmi?enjima, nagra?eni su i mentori najuspešnijih, kao i deca koja su na okružnim takmi?enjima osvojila prva tri mesta i to u iznosu od 5.000, 3. 000 i 2.000 dinara.

Predsednik opštine Priboj Lazar Rvovi? ?estitaju?i  najboljim pribojskim u?enicima, istakao je poseban zna?aj obrazovanja mladih ljudi za razvoj  malih sredina kao što je opština Priboj.
Naglašavaju?i posve?enost lokalne samouprave u ulaganje i brigu o mladima, Predsednik Rvovi? je najavio za kraj jula i odlazak 55-oro dece iz najsiromašnijih pribojskih porodica, korisnika materijalne pomo?i, na letovanje u pribojsko odmaralište u Sutomoru o trošku opštine Priboj.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: