Nastavak uspešne saradnje

Dok ve?ina Pribojaca uživa u sezoni godišnjih odmora i grad vrvi od rodbine i gostiju iz dijaspore, žene iz udruženja „Sa?uvajmo selo“ rade punom parom i beleže nove uspehe u plasteni?koj proizvodnji. Ovih dana je njihov trud i rad sa najvišim ocenama, prilikom posete Priboju, ocenila i savetodavno-kontrolna služba Delta fondacije koja je u okviru projekta  Zasad za budu?nost donirala ženama sa sela 14 plastenika,12 kopa?ica i kompletan rasad i sadni mateijal.

Delegacija Delta Fondacije na ?elu sa menadžerkom projekta Zasad za budu?nost, Nadicom Milovanovi? i agronomom u savetodavnoj službi Delta agrara Jelenom Jovanovi?, obišla je svih 14 doma?instava  koja su u okviru dva granta dobili plastenike kao deo projekta na pospešivanju socijalnog zadrugarstva na teritoriji cele Srbije.

?lanice UŽ. „Sa?uvajmo selo“ iz Pribojske Banje, uspele su da prema stru?nim savetima uspešno organizuju plasteni?ku proizvodnji i na taj na?in da obezbede za svoje porodice prihode koje im garantuju da mogu ostati da žive na selu i u budu?nosti  budu okosnica  slede?ih projekata i procesa na revitalizaciji pribojskih opustelih ruralnih podru?ja.

Detaljnim pregledom plastenika i zasada do najmanjih sitnica i stru?nim savetima za poboljšanje prinosa, agronomi Delta agrara su pomogli daljem razvoju plasteni?ke proizvodnje uz neskriveno zadovoljstvo na do sada primenjenim merama i poštovanju prethodnih saveta na osnovu kojih se i došlo do evidentno dobrih rezultata.

Predsednica UŽ „ Sa?uvajmo selo“ Malina Stanojevi?, izrazila je ogromnu zahvalnost Delta fondaciji i  najavila  da ?e nakon uspeha ovog projekta i fakti?kog zapošljavanja 14 žena iz 3 seoske MZ pribojske opštine, udruženje pokušati da uz pomo? Delta fondacije i opštine Priboj iskora?i na slede?i nivo organizacije kroz osnivanje Zadruge i sekundarne proizvodnje i prerade proizvoda koje ?lanice udruženja proizvedu u svojim poljoprivrednim  gazdinstvima.

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: