Novi Pazar 10 godina čeka komunalnu miliciju: Kandidati odabrani, ali nikako da budu upućeni na obuku

Novi Pazar je jedan od retkih gradova u Srbiji sa više od 100.000 stanovnika u kojima nije formirana komunalna milicija, iako je prvi pokušaj bio još pre 10 godina, a poslednji, još uvek aktivan,pre skoro godinu dana.

Poslednji konkurs završen je u maju prošle godine, odabrano je 15 od 34 prijavljena kandidata, koji mesecima čekaju poziv da budu upućeni na obuku koja se obavlja u nekom od centara Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Ne znam šta se dešava, niti imam informacije da li će i kada biti obuka. U lokalnoj samoupravi su mi nekoliko puta rekli da je procedura duga i da moraju da dobiju razne dozvole i odobrenja od ministarstava. Čekam od leta prošle godine, sve se nadam da će stići poziv, a gubim vreme, mogao sam da nađem neki posaо”, kaže jedan od odabranih kandidata za Danas.

Novi Pazar 10 godina čeka komunalnu miliciju: Kandidati odabrani, ali nikako da budu upućeni na obuku 1

Načelnik Gradske uprave Novog Pazara Džemil Divanefendić objašnjava da je lokalna samouprava poštovala sve procedure, da je tražila, a onda i sukcesivno dobijala, saglasnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

“Prošle nedelje smo poslali i zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova za određivanje tačnog termina za obuku. Iz kabineta ministra Aleksandra Vulina smo dobili pozitivne signale i očekujemo da će kandidati u što skorijem roku otići na obuku u jedan od trening centara policije za obuku, u Sremskoj Kamenici ili Kuli”, istakao je Divanefendić.

Obuka, o trošku lokalne samouprave, traje oko dva i po meseca i sastoji se od po 200 teorijskih i praktičnih radnih sati.

Oni koji je završe, a potom i dobiju sertifikat za obavljanje poslova komunalnog milicajca imaće pravo da učestvuju na javnom konkursu Grada Novog Pazara za popunjavanje tih radnih mesta.

Sistematizacijom je i predviđeno da komunalna milicija Novog Pazara broji 15 članova, koliko bi trebalo i da ih bude upućeno na obuku.

Komunalna milicija će imati zadatak da sprečava bespravno zauzeće javnih površina, nepropisno parkiranje, kontroliše održavanje čistoće, suzbija nelegalno obavljanje delatnosti, nadzire javni prevoz, štiti životnu sredinu i kulturna dobra, ali i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Komunalni milicajci imaće ovlašćenja da one koji krše zakon ili propise upozore, legitimišu, zaustave i pretresu, privremeno oduzmu predmete, ali i da vrše audio i video snimanje, upotrebljavaju sredstva prinude i fizičke snage pomoću palice, sredstava za vezivanje ili raspršivača sa nadražujućim dejstvom.

Prvi pokušaj da Novi Pazar dobije komunalnu miliciju bio je početkom 2012. godine i tada, kao i sada, sproveden je konkurs, odabrano 20 kandidata, ali oni nisu upućeni na obuku jer se, kako su objašnjavali u lokalnoj samoupravi, ona organizovala za minimum 60 osoba.

Sledeći konkurs raspisan je 2013. godine, ali je i on poništen nakon nekoliko meseci jer odabrani kandidati nisu upućeni na obuku pa je, kako su govorili u Gradskoj upravi, on izgubio smisao.

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: