Oni crtaju noću

Lepo vreme proteklih dana išlo je na ruku radnicima Saobra?ajne službe Direkcije za izgradnju grada koja je radila na obeležavanju horizontalne signalizacije. Ura?eno je preko 20 kilometara linija i oko 2000 kvadratnih metara linija peša?kih prelaza.
  • Radovi se izvode uglavnom no?u kada je smanjen intenzitet saobra?aja pa su radnici ove službe nevidljivi za gra?ane. Iza njih je ve? preko 20 kilometara linija i oko 2000 metara kvadratnih peša?kih prelaza i drugih oznaka horizontalne saobra?ajne signalizacije.

    -Radimo  na prostoru od Deževskog puta do Lukoil pumpe prema Muru, kaže šef Saobra?ajne službe kaže Ahmet Škrijelj i dodaje da su prioritet rute za polaganje voza?kih ispita koje koriste auto-škole.

    Bez obzira što se radovi uglavnom izvode no?u obeležavanje parkinga ispred nekih važnih ustanova jednostavno je nemogu?e, kažu u Direkciji. Primer za to je De?ji dispanzer gde su vozila parkirana i tokom no?i.

    Radovi se trenutno izvode na tranzitnoj saobra?ajnici kroz Novi Pazar prema Ribari?u zbog turisti?ke sezone. Ove godine koristi se nova mašina za linije pa se posao odvija lakše i kvalitetnije.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: