Prijepolje: Dom zdravlja podneo krivične prijave protiv lokalnih funkcionera

Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju, Dom zdravlja iz ovog mesta podneo je krivi?nu prijavu protiv predsednika opštine Dragoljuba Zindovi?a, njegovog zamenika Stanka Kijanovi?a i Milana Ga?evi?a, Ediba Kajevi?a, Nebojše Žuni?a i Mirjane Bojovi? ?lanova opštinskog ve?a i Branke Radulovi? zaposlene u opštinskoj upravi zbog kako se navodi u krivi?noj prijavi, krivi?nog dela upotrebe službenog položaja iz ?lana 359. Kaznenog zakonika Srbije koji su izvršili predsednik, zamenik predsednika i ?lanovi opštinskog ve?a. U krivi?noj prijavi Branka Radulovi? se tereti za falsifikovanje isprava iz ?lana 355. Kaznenog zakonika Srbije.

 

U obrazloženju se navodi da su dana 16.09.2016. godine na Sednici opštinskog ve?a mimo ta?aka dnevnog reda doneli rešenje o formiranju Komisija koje ?e preispitati poslovanje i na?in koriš?enja budzetskih sredstava TO Prijepolja i Doma zdravlja Prijepolje. Ovo rešenje je jednoglasno usvojeno od svih prijavljenih, ?imi su prekora?ili svoja službena ovlaš?enja, jer u Zakonu o lokalnoj samoupravi nije predvi?eno da ve?e može formirati ovakve komisije niti je ostavio mogu?nost da se to propiše podzakonskim propisima.

U krivi?noj prijavi se navodi da je o?igledno da su prijavljeni kao ?lanovi opštinskog ve?a imali sve informacije o trošenju sredstava iz budzeta opštine od strane Doma zdravlja Prijepolje, pa je o?igledno da su oni zlonamerno prekora?ili zakonska ovlaš?enja Opštinskog ve?a i doneli rešenje za formiranje komisije.

„Dakle, ovoj nelegalnoj komisiji nije zadatak da objektivno utvrde ?injenice niti ista to može u?initi na svoju inicijativu jer ima ultimativan zadatak da sa?ine deteljan predlog obrazloženja rešenja o razrešenju direktora ove dve ustanove“, precizira se u prijavi.
Branka Radulovi? u ime nelegalno formirane komisije zahteva od Doma zdravlja informacije i zloupotrebljava pe?at opštinske uprave ?ime je, kako izme?u ostalog stoji u prijavi, protiv zakonitim sredstvima, prekora?enjem ovlaš?enja dovodi u pitanje funkcionisanja Doma zdravlja u Prijepolju, sa ciljem da tako primoraju direktora Doma zdravlja dr Hasiba Hajdarevi?a da podnese ostavku.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: