Rifat Rastoder se povlači iz politike: Vrijeme je za mlađe 

On je objasnio da su klju?ni razlozi za takvu odluku objektivne-zdravstvene okolnosti, ali i iskreno uvjerenje da su stasale generacije, koje ?e znati – kako da dodatno obogate dosadašnje, siguran sam, ?asno naslje?e.

Jedan od osniva?a i potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Rifat Rastoder, obavijestio je ?lanove Predsjedništva da prestaja da se aktivno bavi politikom.

On je to naveo u pismu predsjedniku Ranku Krivokapi?u i ?lanovima Predsjedništva SDP-a.

“Uvaženi, Povodom poziva iz Centrale partije o potrebi samokandidovanja i predlaganja kandidata za poslanike, cijenim uputnim obavijestiti Vas o svojoj odluci da, sa završetkom teku?eg poslani?kog mandata, prestajem sa aktivnim bavljenjem politikom”, naveo je Rastoder u pismu u koji je agencija MINA imala uvid.

On je objasnio da su klju?ni razlozi za takvu odluku objektivne-zdravstvene okolnosti, ali i iskreno uvjerenje da su stasale generacije, koje ?e znati – kako da dodatno obogate dosadašnje, siguran sam, ?asno naslje?e.

“S obzirom da je SDP, više od ?etvrt vijeka, sastavni dio, maltene, i naših života, ponosan na sve što sam ugradio u njeno postojanje, jednako kao i na ono šta je sve SDP zna?io za moju ukupnu politi?ku i javnu afirmaciju, ostajem i dalje sljedbenik zajedni?kih stremljenja da Crnu Goru, zaista, i dugoro?no utemeljimo kao zajedni?ku, pravnu, pravednu i prosperitetnu, ku?u svih njnih gra?ana i naroda”, poru?io je Rastoder.

Rastoder je jedan od osniva?a SDP-a, potpredsjednik i dugogodišnji poslanik u crnogorskom parlamentu. On je bio i potpredsjednik Skupštine u više saziva i aktuelni je predsjednik Odbora za politi?ki sistem.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: