Sandžačke hadžije se vratile sa Arefata

andžak, S. Arabija – Nakon što su u petak, dan uo?i Bajrama, naše hadžije izvršile jedan od osnovnih ruknova hadža, tj. boravili na Arefatu, te njegovo vrijeme iskoristili za ibadete i dove Uzvišenom Allahu, uspješno su se vratili u Mekku.

Iako je vrelina sunca i visoka temperatura bila veliko iskušenje za hadzije na Arefatu, nije se mogla ?uti niti jedna suvišna rije? osim telbije, tekbira, u?enja Kur’ana i iskrene zahvalnosti Allahu, koji je spustio svoju milost na ovogodišnje hadžije, omogu?ivši im da budu Njegovi gosti, da obave hadž i borave na Arefatu u džumanskom danu, tj. u petak, isto onako kako je Poslanik a.s. boravio za vrijeme svog oprostnog hadža.

Intenzivni ibadet na Arefatu je zapo?eo nastupanjem podne namaza, kada su obavljeni podne i ikindija namaz, skra?eno i spojeno, a namaze je predvodio Enver ef. Omerovi?. Nakon namaza se hadžijama u ime rukovodstva, vazu nasihatom, obratio Rešad ef. Plojovi?, ukazuju?i na vrijednost Arefatskog dana, ibadeta i dove u njegovom vremenu i po?ast koja je data hadžijama koji se nalaze na prostranoj Arefatskoj dolini. Neposredno prije zalaska sunca i isteka propisanog vremena boravka na Arefatu, zajedni?ku dovu je prou?io hfz. Abdurahman ef. Kujevi?.

Po zalasku sunca, dana boravka na Arefatu, hadžije su se uputili prema Muzdelifi, na kojoj su boravili do 2h iza pono?i, obavili aksam i jaciju namaz spojeno i skra?eno, onako kako je propisano. Pokupili potrebni broj kamen?i?a, a potom se pješa?kim hodom uputili prema Mini, radi bacanja kamen?i?a na velikom džemretu, tj. Džemretu-l-Akabe, a po zaršenom bacanju nastavili do Harema, u ?ijoj neposrednoj blizini je i hotel u kojem su hadžije smješteni.

Sa izvršenim svim spomenutim obredima hadža završen je najteži njegov dio, preostaje obavljanje glavnog tavafa i Sa’ja, koji su predvi?eni za subotu ve?e, a potom bacanje kamen?i?a na Mini u naredna dva dana Kurban Bajrama i oprostni tavaf, predvi?en neposredno prije odlaska iz Meke u Medinu.

Infotmativna služba

    

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: