Tag Archives: vodovod

Sutra cijeli Novi Pazar bez vode

Sutra cijeli Novi Pazar bez vode

Zbog remonta agregata u hidroelektrani Ras, koje izvodi Elektroras, voda neće dolaziti do filterskog postrojenja. Zbog tih radova  sutra od 11h do 17h svi potrošači u gradu biće bez vode. “Obaveštavamo naše korisnike das mo dobili obaveštenje od Elektrorasa Novi Pazar da će se sutra 17.maja 2018.godine u periodu od 9 do 17 sati vršiti

Nabavka opreme za vodovodnu mrežu Mur – Zaguljača

Grad Novi Pazar raspisao je javnu nabavku za kupovinu opreme i materijala neophodnog za izgradnju vodovodne mreže Zagulja?a – Mur, objavljeno je na zvani?nom sajtu lokalne samouprave. Procenjena vrednost tendera je dva miliona dinara bez PDV-a, a nabavka je oblikovana u tri partije. Prva partija obuhvata nabavku vodovodnih cevi, spojnica, ventila i šahtova vrednosti nešto

Radovi na cevovodu buster stanice

Radnici  JP “Vodovod” ve? tre?i dan rade na prespajanju cevovoda buster stanice u naselju Lug, kojim ?e biti omogu?eno maksimalno iskoriš?enje ovog objekta i bolje snabdevanje grada vodom. Radovi ?e biti završeni u narednih deset dana. Radovi do sada nisu bili mogu?i zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Prespajanjem cevovoda pove?a?e se kapacitet dotoka sirove vode u

Vodovod naplati tek svaki četvrti litar vode

Javno komunalno preduze?e “Vodovod i kanalizacija” proizvelo je tokom 2014. godine 12,6 miliona kubnih metara vode, a fakturisalo samo 5,8 miliona, što zna?i da su gubici u mreži skoro 54 odsto, pokazuje Izveštaj o radu ovog preduze?a.Direktor “Vodovod i kanalizacije” Hanefija Brni?anina rekao je radiju Sto plus da je nemogu?e proceniti koliko se vode izgubi

Ljajić: Rešili smo problem vodosnabedvanja za narednih 50. godina!

Izgradnjom najmodernije buster stanice i filterskog postrojenja koje je danas otvorio Ministar Rasim Ljaji? goru?i problem je rešen. Otvorenju najmodernijeg filterskog postrojenja prisustvovali su i mnogobrojni gra?ani Novog Pazara. Ministar Rasim Ljajic tom prilikom rekao je da je ovom gradu Bog dao najkvalitetniju vodu u Srbiji a da je ona i najjeftinija i apelovao na

Pljevlja: Voda sa sva tri vodovoda ispravna

Rezultati analiza vode za pi?e pokazuje da je voda sa sva tri gradska vodovoda (Pliješ, Jugoštica i Breznica) ispravna za pi?e, saopšteno je iz Zdravstveno-sanitarne inspekcije. Sanitarna inspekcija izme?u ostalih objekata stalno prati vaspitne i obrazovne ustanove, a da je nadzor nad zdravstvenim ustanovama podignut na najviši nivo. Gradski vodovod i dalje ne uzima vodu

Smanjen pritisak vode zbog mutne vode

Zbog otapanja snega na pešterskoj visoravni tokom vikenda na filtersko postrojenje došla je veoma mutna sirova voda. Kako kaže tehnolog u laboratoriji Edina Sulji?, zbog naglog porasta mutno?e gradu se otprema upola manje prera?ene vode. Nagli pad pritiska vode u doma?instvima u celom gradu uzrokovala je sirova mutna voda na filterskom postrojenju. Mogu?e da ?e

Vrh