U Priboju otvorena Poštanska štedionica

U  Priboju je zvani?no otvorena ekspozitura Poštanske štedionice, jedine doma?e banke sa 100% državnog kapitala. Ekspozituru su sve?anim presecanjem vrpce otvorili predsednik opštine Priboj Lazar Rvovi? i ?lan Izvršnog odbora Poštanske štedionice Bojan Keki?  uz prisustvo zvani?nika Zlatiborskog okruga i velikog broja privrednika i predstavnika društveno-politi?kog života Priboja.

Šire?i mrežu banke u Zlatiborskom okrugu, Poštanska štedionica je ju?e otvorila ekspozituru u Novoj Varoši a ve? danas sa radom otpo?inju  ekspozitura u Priboju i Prijepolju. O zna?aju otvaranja doma?e banke u Priboju i njenom o?ekivanom uticaju na razvoj preduzetništva i lokalnu zajednicu, govorio je u pozdravnom govoru predsednik opštine Priboj Lazar Rvovi?.

Isti?u?i zna?aj razvoja doma?ih kompanija koje pružaju usluge i proizvode, Rvovi? se osvrnuo na prethodni period u kome se prema njegovim re?ima više polagalo na strane banke, osiguravaju?a društva pa je ?ak i Priboju sugerisano da nije u mogu?nosti da proizvodi u Fapu kamione ve? da su u trendu strani automobili, što je dovelo do ozbiljnih problema. Poželevši dobrodošlicu jedinoj doma?oj banci sa 100% državnog kapitala predsednik opštine Priboj je izrazio nadu da ?e banka imati upešan plasman svojih sredstava i usluga u razvoj preduzetništva i lokalne zajednice, a naro?ito u kontekstu strategijskog opredeljenja Vlade Srbije da od Priboja ponovo napravi industrijski centar i tako podstakne razvoj celog kraja.

Najavaljuju?i skoro otvaranje ekspozitura u Sjenici i Kosijeri?u, ?lan Izvršnog odbora Poštanske štedionice Bojan Keki?, istako je da je banka u toku ove godine otvorivši 18 novih ekspozitura, zaposlila 220 mladih obrazovanih ljudi na nivou Srbije. Prema njegovim re?ima u pribojskoj ekspozituri su trenutno zaposlena 4 lica, dok se o?ekuje da sa otpo?injanjem primanja 4.500 penzija pribojskih ranijih korisnika usluge banke stvore uslovi da se  uvede  i druga smena što bi zna?ilo i 3 nova radna mesta u Priboju.

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: