Vrhovno vijeće Rabite u Mekki o Sandžaku

S. Arabija, Sandžak – Paralelno sa Konferencijom na temu ‘Islam i borba protiv terorizma’ u Mekki zasijeda Vrhovno vije?e Svjetske muslimanske lige – Rabita.

000-8924294861424720053232 (1)

Ovo tijelo ?ini 35 istaknutih alima svijeta, a muslimane Balkana predstavljaju dr. Mustafa ef. Ceri? i muftija Muamer  ef. Zukorli?.

Na svom redovnom zasijedanju najviši zakonodavni i upravni organ Rabite razmatrao je brojna pitanja od važnosti za islam i muslimane u svijetu. U okviru godišnjeg izveštaja u poglavlju muslimanska pitanja razmatrano je i stanje vjerskih i drugih prava Bošnjaka u Sandžaku i usvojen zaklju?ak u kome se pozdravljaju pozitivne inicijative Vlade republike Srbije prema Sandžaku uz o?ekivanje da ?e Vlada ubrzo pristupiti rješavanju nagomilanih problema, a posebno vra?anju jedinstva Islamskoj zajednici.

Dr. Mustafa Ceri? kroz diskusije izme?u ostalog je govorio o važnosti Rabite za muslimane posebno u ovom trenutku o?ekju?i da Liga još snažnije djeluje na povezivanju muslimanskih zajednica.

Tokom zasijedanja muftija Zukorli? je u više navrata diskutovao gdje se zahvalio Vrhovnom vije?u Rabite na interesovanju za stanje u Sandžaku te predložio da Rabita pokrene širu akciju podrške muslimanskim nau?nim obrazovnim i medijskim ustanovama i organizacijama, kao kljucnim nosiocima borbe protiv islamofobije i optužbi za terorizam na ra?un islama i muslimana posebno u Evropi.

Vije?e je tokom zasijedanja usvojilo odluke o osnivanju Centra za me?ucivilizacijsku saradnju i Me?unarodnog centra za brigu o siro?adima. Na zasijedanju je usvojen zavšni ra?un za prošlu i finansiski plan za teku?u godinu.

Kako saznajemo, na margini zasjedanja Vrhovnog vije?a Muftija sandža?ki  se sastao sa Generalnim sekretarom Rabite Abdulah bin Abdulmuhsin El Turkijem i Diroktorom Islamske banke za razvoj Dr. Ahmed Muhamed Alijem i razgovarao o unapre?enju saradnje Islamske zajednice i ove dvije najzna?ajnije institucije za muslimane u svijetu.

SANA

000-7812398311424720056305unnamed (1)

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: